Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


आजीचा बटवा
Author: अनुराधा रेड्डी
Publisher: लोकवाङमय गृह
Add to Shopping Cart
Price: $1.23 (~62 Pages)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Review courtesy of Loksatta:
लोकसत्ता रविवार, २७ एप्रिल २००३

पुरातन आरोग्यव्यवस्थेची ओळख

आजीबाईचा बटवा ही संद्न्या आपल्या पुरातन आरोग्यव्यवस्थेचं यथोचित वर्णन करते. बटवा आईचा नाही, आजीचा आहे. त्यात पुरातनपणा जसा आहे, तशीच मायाही आहे. त्या मायेनंच अर्धेआधिक आजार बरे होतील, याची ग्वाहीही आहे. बरं हा बटवा आहे, पर्स किंवा पोतडी नाही. त्या बटव्यात घरगुती वापरच अंतर्भूत आहे. नित्योपयोगाच्या वस्तू त्यात जमवून ठेवलेल्या आहेत. अडल्या-पडले-ल्याने त्यात हात घालावा आणि हवी ती वस्तू बाहेर काढावी. या वस्तू घराबाहेर मिरवता यायच्या नाहीत कदाचित, पण घरातलं काम नककीच होऊन जाईल.

काळाच्या ओघात बटवा मागे पडला. पण त्याची उपयुक्तता कमी झाली नाही. आजही त्या बटव्यात बरंच काही आहे, जे अनेकदा आपण वापरतोही - त्याच्या गुणांची ओळख किंवा कदर नसताना. असाच एक बटवा डॉ. अनुराधा रेड्डी यांनी आपल्यासमोर उघड केला आहे.

रोजच्या वापरातील कांदा, नारळ, तीळ, ऊस, लवंग, मेंदी, सफरचंद, हळद, मीठ, लसूण, ताक अशा वस्तूंबरोबर चंदन, वड, ज्येष्ठमध, पिंपळी, जायफळ, वेखंड, निंब अशा ऐषधींचे गुणधर्म व अनेक रोगांवर ते कसे ऐषध म्हणून वापरता येईल, ते या पुस्तकात सोप्या भाषेत दिले आहे. सवयीच्याच गोष्टींकडे नव्या नजरेने बघता यावे, तसे हे आहे. आजच्या काळात जेव्हा विषाणूंचा प्रादुर्भाव मोठया प्रमाणात होतो आहे, नवेनवे रोग आपले अस्तित्व दाखवत आहेत, तेव्हा सर्वांगीण आरोग्यासाठी हे पुस्तक हाताशी असावे.

Write your review for this book


Similar books:
  वैद्यक
   वंशवेल
   माणूस चुका का करतो
   गुणकारी आहार
   हसत जगावं
   एच. आय. व्ही आणि एड्स
   More ...  
  आरोग्य
   आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार
   घरोघरी ज्ञानेश्वर जन्मती
   आयुष्मान भव !
   आरोग्य योग
   निरामय कामजीवन
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.