Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


ज्ञानेश्वरीतील लौकिक सृष्टी
Author: म. वा. धोंड
Publisher: मौज प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.28 (~180 Pages)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
साहित्य अकादेमी पारितोषिक १९९७
गेल्या तीस वर्षांत वेळोवेळी नियतकालिकांतून प्रसिद्ध झालेल्या ज्ञानेश्वरीवरील निवडक लेखांचा हा संग्रह आहे. ज्ञानेश्वरीतील दुर्बोध स्थळांचा उलगडा करण्याच्या दृष्टीने लेखांस सुरूवात केली, पण ते लिहीत असताच ज्ञानदेवकालीन लौकिक सृष्टी आणि तिच्याशी निगडित असलेली तत्कालीन भाषा जाणून घेतल्याशिवाय दुर्बोधतेची नीट उकल होणार नाही याचे अधिकाधिक भान येत गेले आणि त्यावर वाढता भर दिला गेला. परंतु ज्ञानदेवकालीन समग्र लौकिक सृष्टीचा शोध घेणे हा या लेखांचा उद्देश नसून, ज्ञानेश्वरीतील दुर्बोध स्थळांचा वेध घेणे एवढ्याच मर्यादित उद्देशाने तत्कालीन लौकिक सृष्टीचा प्रपंच या लेखांत केला गेल आहे. या संग्रहातील विश्वरूपदर्शन आणि ज्ञानदेवांचा गीतानुभव या दोन लेखांत दुर्बोध स्थळांचा विचार नसला, तरी त्यांत ज्ञानदेवांचे लौकिक सृष्टीशी जडलेले नाते शोधले आहे. ज्ञानेश्वरीतील तमाशा हा लेख स्वतंत्रपणे लिहिलेला नसून तमाशावरील मोठ्या लेखाचा तो एक भाग आहे. हा लेख स्वतंत्रपणे लिहिला गेला असता तर तो याहून पुष्कळच वेगळा उतरला असता. उखितें आघवें चि मी या लेखात माझ्या शोधात मला आलेले अनुभव सांगितले आहेत. पाठचर्चा हा अखेरचा लेख मात्र वेगळ्याच स्वरूपाचा आहे. त्यात ज्ञानेश्वरीवर पाठचर्चेच्या अंगाने जे लेखन झाले आहे त्याचा थोडक्यात परार्मश घेऊन, ती फलदायी होण्याकरिता तत्कालीन लौकिक सृष्टी व भाषा यांचा शोध घेण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे.

Write your review for this book

Other works of म. वा. धोंड
   जाळ्यातील चंद्र
   चंद्र चवथिचा
   ऐसा विटेवर देव कोठे
   तरीही येतो वास फुलांना
   मर्‍हाटी लावणी

Similar books:
  समीक्षा
   रसिकहो!
   सर्व सुर्वे
   दुनिया तुला विसरेल!
   धार आणि काठ
   बहिणाबाई चौधरी एक चिंतन
   More ...  
  टीका
   आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता
   द्वादश-रत्नमाला
   सौंदर्य आणि साहित्य
   महानुभावांची अन्वयस्थळे
   वाद-संवाद
   More ...  
  वैचारिक
   भारतीय संस्कृती
   तुमच्या माझ्यासाठी
   मी माझा
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   श्रीनिसर्गदत्तमहाराज आणि अनेक साधक यांचा सुखसंवाद
   More ...  
  टीका
   मर्मभेद
   लढे अंधश्रद्धेचे
   मुक्तिबोधांचे साहित्य
   पासंग
   मर्ढेकरांची कविता: स्वरूप आणि संदर्भ - खंड २
   More ...  
  वैचारिक
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   मंजिल दूरच राहिली
   यमुनापर्यटन
   सूर्य पाहिलेली माणसं
   कुमार गंधर्व: मुक्काम वाशी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.