Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

 
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


Books by ग्रेस

मितवा   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~235 Pages, R250),   
मितवा ... हे कवी ग्रेस यांचे आत्मपर ललितबंध आहेत. आत्मपरतेमुळे ...
बाई ! जोगियापुरुष   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~150 Pages, R200),   
१९५८ पासून माणिक गोडघाटे यांनी काव्यलेखनाला सुरुवात केली. १९५८ ते १९ ...
सांजभयाच्या साजणी   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~210 Pages, R200),   
ई-सकाळ रविवार ७ मे २००६सांजसमयीच्या काठावरची कविताग्रेस यांc ...
ओल्या वेळूची बासरी   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $10.96 $8.76 20% OFF ( ~190 Pages, R360),   
ई-सकाळ ८ एप्रिल २०१२चंद्रमोहन कुलकर्णी यांच्या एका पुस्तकाच्या प्रकास ...
राजपुत्र आणि डार्लिंग   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~110 Pages, R150),   
केशवसुतांनी काव्यनिर्मितीतील मुख्य घटकावर श्रेष्ठ कविता लिहून ...
सांध्यपर्वातील वैष्णवी   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $10.96 $8.76 20% OFF ( ~200 Pages, R360),   

मृगजळाचे बांधकाम   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~170 Pages, R200),   

कावळे उडाले स्वामी   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $10.51 $8.4 20% OFF ( ~210 Pages, R345) Was recently Out of Print.,   
'निमिर्तीच्या प्रदेशातील अनुभूतींचा मूलाकार पिंजणीच्या पाशात सापडत ...
संध्यामग्न पुरुषाची लक्षणे   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~360 Pages, R300) Was recently Out of Print.,   
"मितवा"चाच हा पुढील भाग आहे असे वाटणारा हा लेखसंग्रह म्हणजे कल्प ...
वार्‍याने हलते रान   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~130 Pages, R160) Was recently Out of Print.,   
'वार्याने हलते रान' या ललित लेखसंग्रहात कवी ग्रेस यांनी पुराणकथ ...
संध्याकाळच्या कविता   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $4.45 $3.56 20% OFF ( ~80 Pages, R130) Was recently Out of Print.,   
हा कवी ग्रेस यांचा पहिला कवितासंग्रह. यामध्ये अनंत संध्यावेळा एक ...
चंद्रमाधवीचे प्रदेश   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $11.42 $9.13 20% OFF ( ~200 Pages, R375) Was recently Out of Print.,   
ग्रेसच्या निर्मितीचाच नव्हे तर समग्र मराठी साहित्याच्या कक्षेचा प ...
चर्चबेल   by   ग्रेस Add to Cart
Price: $3.14 $2.51 20% OFF ( ~131 Pages, R100) Was recently Out of Print.,   

 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.