Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

 
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


Books by दुर्गा भागवत

पैस   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~144 Pages, R150),   
"गोदावरी आणि प्रवरा ... या दोन नद्यांमधल्या एका लहानशा भागातल्या, अ ...
दिव्यावदान   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~100 Pages, R150),   
'दिव्यावदान' या पालीभाषेतील ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर बाईंनी केल ...
उत्तरप्रदेशच्या लोककथा - भाग ४   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~100 Pages, R150),   
हे पुस्तक 'फोक टेल्स फ्रॉम हिंदुस्तान (कलकत्ता, १९०८)' या शेख चिल ...
बंगालच्या लोककथा - भाग २   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~100 Pages, R150),   
रेव्हरंड लाल बिहारी दे यांनी लिहिलेल्या 'फोक टेल्स ऑफ बेंगाल' हा लोक ...
भावसंचित   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $21.29 $17.03 20% OFF ( ~210 Pages, R699),   
अभ्यासकाचा सखोल व्यासंग, ललित लेखकाची सौंदर्यपूजक भाववृ ...
मध्यप्रदेशच्या वनकथा - भाग २   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~70 Pages, R150),   
या लोककथा गोंड, बैगा, कमार, कोरकू इत्यादी आदिवासी लोकांच्या आहेत. लो ...
मध्यप्रदेशच्या वनकथा - भाग १   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~100 Pages, R150),   
या लोककथा गोंड, बैगा, कमार, कोरकू इत्यादी आदिवासी लोकांच्या आहेत. लो ...
उत्तरप्रदेशच्या लोककथा - भाग २   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~100 Pages, R150),   
हे पुस्तक 'फोक टेल्स फ्रॉम हिंदुस्तान (कलकत्ता, १९०८)' या शेख चिल ...
दख्खनच्या लोककथा - भाग २   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~70 Pages, R150),   
अॅना लिबर्टा डिसूझा या बाईने लहानपणी आपल्या आजीच्या तोंडून अनेक गोष्ट ...
गुजराथच्या लोककथा - भाग २   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~70 Pages, R150),   
पुतळीबाई डी. एच. वाडिया या महिलेने नोकराकडून ऐकलेल्या या कथा संक ...
संस्कृतिसंचित   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $8.53 $6.82 20% OFF ( ~260 Pages, R280),   
अभ्यासकाचा सखोल व्यासंग, ललित लेखकाची सौंदर्यपूजक भाववृ ...
दख्खनच्या लोककथा - भाग १   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~70 Pages, R150),   
अॅना लिबर्टा डिसूझा या बाईने लहानपणी आपल्या आजीच्या तोंडून अनेक गोष्ट ...
बंगालच्या लोककथा - भाग १   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~90 Pages, R150),   
रेव्हरंड लाल बिहारी दे यांनी लिहिलेल्या 'फोक टेल्स ऑफ बेंगाल' हा लोक ...
उत्तरप्रदेशच्या लोककथा - भाग १   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~70 Pages, R150),   
हे पुस्तक 'फोक टेल्स फ्रॉम हिंदुस्तान (कलकत्ता, १९०८)' या शेख चिल ...
प्रासंगिका   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.99 $4.79 20% OFF ( ~150 Pages, R175),   
१. निळावंतीची पोथी२. नादप्रतिमा३. कार्तिकी एकादशी४. शेवंती, शेव ...
काश्मीरच्या लोककथा - भाग ५   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~90 Pages, R150),   
रेव्हरंड जे. हिंटन नोल्स हे पंजाबमध्ये काम करणारे १९ व्या शतकात ...
भावमुद्रा   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $4.07 $3.25 20% OFF ( ~170 Pages, R100),   
सदर पुस्तकातील लेख: टोक...टोक...टोक; फिकट पिवळें पीस; सावल्या ...
काश्मीरच्या लोककथा - भाग २   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~90 Pages, R150),   
रेव्हरंड जे. हिंटन नोल्स हे पंजाबमध्ये काम करणारे १९ व्या शतकात ...
दख्खनच्या लोककथा - भाग ४   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~70 Pages, R150),   
अॅना लिबर्टा डिसूझा या बाईने लहानपणी आपल्या आजीच्या तोंडून अनेक गोष्ट ...
विचारसंचित   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $11.57 $9.25 20% OFF ( ~350 Pages, R380),   
अभ्यासकाचा सखोल व्यासंग, ललित लेखकाची सौंदर्यपूजक भाववृ ...
काश्मीरच्या लोककथा - भाग ३   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~90 Pages, R150),   
रेव्हरंड जे. हिंटन नोल्स हे पंजाबमध्ये काम करणारे १९ व्या शतकात ...
काश्मीरच्या लोककथा - भाग ४   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~90 Pages, R150),   
रेव्हरंड जे. हिंटन नोल्स हे पंजाबमध्ये काम करणारे १९ व्या शतकात ...
साष्टीच्या गोष्टी   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~70 Pages, R150),   
हा कथासंग्रह वसई तालुक्यात असलेल्या 'साष्टी' गावातल्या मराठी बोलणार्‍ ...
डूब   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~150 Pages, R200),   
ग्रंथाली योजनेतलं पहिलं प्रकाशन सगळीच फुले सूर्यप्रकाशाने उम ...
गुजराथच्या लोककथा - भाग १   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~90 Pages, R150),   
पुतळीबाई डी. एच. वाडिया या महिलेने नोकराकडून ऐकलेल्या या कथा संक ...
संताळ कथा - भाग ३   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~100 Pages, R150),   
संताळ ही मुंडा जमातीची एक शाखा आहे व ती वन्य जमात आहे. संताळ प ...
दुर्गुआजीच्या गोष्टी   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~160 Pages, R225),   
अभ्यासकाचा सखोल व्यासंग, ललित लेखकाची सौंदर्यपूजक भाववृ ...
बाणाची कादंबरी आणि रसमयी   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $36.56 $29.24 20% OFF ( ~990 Pages, R1200),   
ललित कथासाहित्याला ज्याच्यावरून 'कादंबरी' हे नामाभिधान प्राप्त झाल ...
दख्खनच्या लोककथा - भाग ३   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~70 Pages, R150),   
अॅना लिबर्टा डिसूझा या बाईने लहानपणी आपल्या आजीच्या तोंडून अनेक गोष्ट ...
उत्तरप्रदेशच्या लोककथा - भाग ३   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~80 Pages, R150),   
हे पुस्तक 'फोक टेल्स फ्रॉम हिंदुस्तान (कलकत्ता, १९०८)' या शेख चिल ...
लोकसाहित्याची रूपरेषा   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $18.28 $14.62 20% OFF ( ~560 Pages, R600),   
भारतीय लोकसाहित्याच्या प्रधान अंगांची चर्चा, वेदकालापासून तो आताप ...
आठवले तसे   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~250 Pages, R250),   
प्रारंभी थोडेसे ...'आठवले तसे' या माझ्या पुस्तकातला काही भाग अनेक ...
आस्वाद आणि आक्षेप   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~200 Pages, R225),   

सिद्धार्थ जातक (७ खंड)   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $76.16 $60.92 20% OFF ( ~3000 Pages, R2500),   

दुपानी   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~130 Pages, R150),   

गोधडी   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~116 Pages, R150),   

शासन, साहित्यिक आणि बांधिलकी   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~200 Pages, R225),   

कौटिलीय अर्थशास्त्र   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $13.39 $10.71 20% OFF ( ~628 Pages, R500) Was recently Out of Print.,   
सम्राट चंद्रगुप्ताचा मंत्री चाणक्य याने २३०० वर्षांपूर्वी लिहिलेला हा ...
पूर्वा   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~140 Pages, R150) Was recently Out of Print.,   
या कथासंग्रहात एकूण नऊ कथा आहेत. या कथा म्हणजे माझ्या वाचनाला ...
व्यासपर्व   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.99 $4.79 20% OFF ( ~134 Pages, R175) Was recently Out of Print.,   
महाभारत कथेतील महत्वाच्या व्यक्तीरेखा दुर्गाबाई भागवतांच्या समर ...
लिचकूर कथा   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~120 Pages, R150) Was recently Out of Print.,   
दुर्गा भागवतांचा एक अनोखा संग्रह ...
कदंब   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~160 Pages, R200) Was recently Out of Print.,   
कदंब हा पुराणवृक्ष. पूज्य वृक्ष. कुलपालक वृक्ष. कृष्णकत ...
ऋतुचक्र   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.99 $4.79 20% OFF ( ~130 Pages, R175) Was recently Out of Print.,   
ऋतुंच्या लावण्यमहोत्सवाची चित्रे रेखाटणारे हे ललितनिबंध आहेत. ...
खमंग   by   दुर्गा भागवत Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~80 Pages, R150) Was recently Out of Print.,   
संस्कृतीचे नाते स्वयंपाकाशी जोडत दुर्गा भागवत यांनी गप्पांच्या ओघा ...
 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.