Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

 
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


Books by डॉ. आनंद यादव

काचवेल   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $9.74 $7.79 20% OFF ( ~328 Pages, R320),   
हा डॉ. यादव यांच्या आत्मचरित्राचा चौथा खंड आहे.'झोंबी', 'नांग ...
माऊली   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~183 Pages, R150),   
|ऽ माऊली |ऽ'माऊली' ही एक अगदीच वेगळी कादंबरी. हिची नायिका आहे एक ...
झोंबी   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $12.18 $9.74 20% OFF ( ~400 Pages, R400),   
हा डॉ. आनंद यादव यांच्या आत्मचरित्राचा पहिला भाग आहे."आजच्या आ ...
ग्रामसंस्कृती   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.82 $4.65 20% OFF ( ~210 Pages, R170),   
आनंद यादव केवळ ग्रामीण ललित लेखक नाहीत तर ग्रामीण जीवनाकडे ...
घरभिंती   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $14.62 $11.69 20% OFF ( ~522 Pages, R480),   
हा डॉ. यादव यांच्या आत्मचरित्राचा तिसरा खंड आहे.मराठी साहित्याc ...
नांगरणी   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $10.66 $8.52 20% OFF ( ~340 Pages, R350),   
हा डॉ. यादव यांच्या आत्मचरित्राचा दुसरा खंड आहे.कणखर सकस ...
नटरंग   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~187 Pages, R200),   
"मोटा सुटल्यावर त्यानं सळसळत्या झाडाकडं बघत भाकरी खाल्ली. एक ...
सैनिक हो, तुमच्यासाठी   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~140 Pages, R160),   
युद्धकाळात सारे राष्ट्र प्रादेशिक, राजकीय, धार्मिक, सामाजिक भेद वि ...
साहित्याची निर्मिति प्रक्रिया   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.51 $4.4 20% OFF ( ~230 Pages, R150),   
डॉ. आनंद यादव यांचा प्रस्तुत ग्रंथ म्हणजे, 'साहित्याची निर्मिती कस ...
साहित्यिकाचा गाव   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $4.11 $3.28 20% OFF ( ~150 Pages, R120),   
'साहित्यिकांचा गाव' हा डॉ. यादवांचा नवा कथासंग्रह रुढार्थाने ग्राम ...
भूमीकन्या   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~160 Pages, R140),   
ह्या कथा जनसामान्य स्तरातील स्त्रीचे सर्वांगीण दर्शन घडविणार्‍या, ...
झाडवाटा   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~144 Pages, R140),   
कथा ही विविध रूपांनी जशी अवरत असते, तशी मानवी जीवनाची विविध ...
उखडलेली झाडं   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $6.68 $5.34 20% OFF ( ~220 Pages, R195),   
रामीण कथासाहित्यातील आनंद यादव ह्यांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे, ह ...
आदिताल   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.82 $4.65 20% OFF ( ~170 Pages, R170),   
यादवांनी जशा प्रयोगशील ग्रामीण कथा लिहिल्या तशाच ग्रामीणतेच्या क ...
साहित्यिक जडण-घडण   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~152 Pages, R150),   
जीवन जगताना माणसाने गतानुगतिक पध्दतीने, सांकेतिक रीतीने जगू नय ...
स्पर्शकमळे   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~180 Pages, R150),   
शृंगाररसाचे मन मोकळे, आस्वादक आविष्करण मराठीमध्ये अभावानेc ...
कलेचे कातडे   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $6.18 $4.94 20% OFF ( ~290 Pages, R200),   
मानवी जीवनात स्वत:च्याही नकळत स्वत:ची अधोगती कशी होत जाते, य ...
गोतावळा   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~143 Pages, R150),   
जिवाला बरं नसल्यागत मळा दिसत हुता ... सबंध माळावर कुठं झाड ...
लोकसखा ज्ञानेश्वर   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $11.08 $8.86 20% OFF ( ~520 Pages, R400),   
- स्वजातीतून कायमचे बहिष्कृत केलेल्या मातापित्यांच्या पोटी जन्माला ये ...
शेवटची लढाई   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $4.11 $3.28 20% OFF ( ~130 Pages, R120),   
सद्य राजकीय-सामाजिक स्थिती म्हणजे विसंगतीचे भेंडोळे आहे. ह्या भें ...
मळ्याची माती   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~98 Pages, R100),   
गेल्या पाचएक दशकांपासून लिहिल्या गेलेल्या कोणत्याही जानपद काव्याला न ...
पाणभवरे   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $4.67 $3.73 20% OFF ( ~195 Pages, R150),   
आनंद यादव यांचे 'पाणभवरे' हे पुस्तक म्हणजे एक शैलीवाद ललित ...
उगवती मने   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~155 Pages, R160),   
कथा, कादंबरी, ललित, चिंतरनपर लेखन करणार्‍या आनंद यादव ह ...
घरजावई   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.03 $4.02 20% OFF ( ~210 Pages, R150),   
सामान्य माणूस जगण्यासाठी धडपडत असतो. पुष्कळ वेळा ही धडपड क ...
माळावरची मैना   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $6.16 $4.92 20% OFF ( ~159 Pages, R180),   
आनंद यादवांची विनोदी कथा शाब्दिक कोटीक्रम किंवा भाषिक विनोदावर ...
१९६० नंतरची सामाजिक स्थिती आणि साहित्यातील नवे प्रवाह   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~220 Pages, R250),   
स्वातंत्र्योत्तर काळातील पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात सामाजिक, सांस्कृ ...
आत्मचरित्र मीमांसा   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~160 Pages, R160),   
आत्मचरित्राची वाङ्मयीन दृष्ट्या सर्वांगीण आणि तात्त्विक चर्चा करणा ...
संतसूर्य तुकाराम   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $6.39 $5.11 20% OFF ( ~300 Pages, R220),   
संत तुकोबाराय सर्वसामान्य माणसाला फार जवळचे वाटतात.तुकोबांनी ...
मराठी लघुनिबंधाचा इतिहास   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $2.87 $2.29 20% OFF ( ~120 Pages, R90),   
मराठी गद्य निवेदनात्मक वाङ्मयप्रकारांमध्ये 'लघुनिबंध' ह्या वाङ ...
डवरणी   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.82 $4.65 20% OFF ( ~164 Pages, R170),   
विविध मानवी स्वभावांचा मार्मिक वेध, बदलत्या खेड्याचे अंतरस्पर्श ...
खळाळ   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $6.51 $5.2 20% OFF ( ~180 Pages, R190),   
आनंद यादव यांनी कथालेखनाला प्रारंभ केलातेव्हा त्यांची बरीचशी ...
ग्रामीणता : साहित्य आणि वास्तव   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $5.99 $4.79 20% OFF ( ~160 Pages, R175) Was recently Out of Print.,   
भारतीय संस्कृतीचे मूळ क्षेत्र ग्रामजीवन हे आहे. भारतीय खेडी ही ...
मराठी साहित्य : समाज आणि संस्कृती   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $4.28 $3.42 20% OFF ( ~120 Pages, R125) Was recently Out of Print.,   
'मराठी साहित्य, समाज आणि संस्कृती' हा डॉ. आनंद यादव यांचा तिसर ...
मातीखालची माती   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $4.43 $3.54 20% OFF ( ~185 Pages, R140) Was recently Out of Print.,   
ग्रामीण जीवनातील हे विविध दर्शन अस्सल शैलीतला हा आविष्कार. माती ...
मायलेकरं   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~90 Pages, R100) Was recently Out of Print.,   
बदलत्या काळाची स्पंदने'मायलेकरं' ही एक दीर्घ कविता हेच खरे. ...
एकलकोंडा   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $4.11 $3.28 20% OFF ( ~100 Pages, R120) Was recently Out of Print.,   

ग्रामीण साहित्य : स्वरूप व समस्या   by   डॉ. आनंद यादव Add to Cart
Price: $2.39 $1.91 20% OFF ( ~80 Pages, R70) Was recently Out of Print.,   

 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.