Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

 
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


Books by सुरेखा शहा

जोहड   by   सुरेखा शहा Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~240 Pages, R250),   
राजस्थानात पाणी चळवळ करणारे नेते डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या कार्याव ...
जय यमुने जय जय गंगे   by   सुरेखा शहा Add to Cart
Price: $8.53 $6.82 20% OFF ( ~250 Pages, R280),   
गंगा-यमुना या भारताच्या जीवनरेखा, जीवनधारा आहेत असे मानले जाते. ...
राणी अब्बक्कदेवी   by   सुरेखा शहा Add to Cart
Price: $6.16 $4.92 20% OFF ( ~150 Pages, R180),   
कर्नाटकातील मंगलूर जवळ उळ्ळाला येथे राणी अब्बक्कदेवी राजधानी होती ...
बालिका पर्व   by   सुरेखा शहा Add to Cart
Price: $2.74 $2.19 20% OFF ( ~90 Pages, R80),   
ई-प्रभात ...बालपणीच्या हळूवार क्षणांचा जीवनवेध लेखिकेने या पुस ...
पुत्रवती   by   सुरेखा शहा Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~225 Pages, R200),   
ई-सकाळ शुक्रवार, ६ ऑगस्ट २००४गतकाळात रमलेली कथा काळ बदल ...
पुण्यनगरीच्या तेजस्वी हिरकण्या   by   सुरेखा शहा Add to Cart
Price: $10.66 $8.52 20% OFF ( ~270 Pages, R350),   
विविध क्षेत्रांत कार्य करणार्या आणि त्याद्वारे पुण्याची शान वाढविणार्या ...
कुर्यात सदा मंगलम   by   सुरेखा शहा Add to Cart
Price: $10.66 $8.52 20% OFF ( ~280 Pages, R350),   
सुरेखा शहा यांची विवाह या पारंपरिक विषयावरची; परंतु अतिशय ...
थेंबभर पाणी अनंत आकाश   by   सुरेखा शहा Add to Cart
Price: $9.9 $7.92 20% OFF ( ~320 Pages, R325),   
"भवरलाल, ही दगडाधोंड्यांची ओसाडी विकत घेऊन तू काय करणार आहे ...
 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.