Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

 
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


Books by मिलिंद बोकील

उदकाचिया आर्ती   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~190 Pages, R200),   
"उदकाचिया आर्ती" या "मौज" दिवाळी(१९९१) अंकात प्रसिद्ध झालेल्या कथेने ...
शाळा   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~320 Pages, R300),   
पौगंडावस्थेतील शाळकरी मुलांच्या मानसिकतेचे सूक्ष्म बारकावे डोळ्यास ...
समुद्र   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $3.08 $2.46 20% OFF ( ~100 Pages, R90),   
खोल अंतरिक समजुतीने एकमेकांना स्वीकारत, शांतरसात एकरूप झालेल्या दो ...
एकम   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $2.39 $1.91 20% OFF ( ~74 Pages, R70),   
कथात्म वाङ्मयात जगणे मांडलेले असते. जगणे प्रसंगांतून घडते. प ...
समुद्रापारचे समाज   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $3.83 $3.06 20% OFF ( ~160 Pages, R120),   
मिलिंद बोकिल हे एक नामवंत कथाकार आहेत. त्यांच्या "उदकाचिया आर्ती" या क ...
गवत्या   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $8.95 $7.16 20% OFF ( ~420 Pages, R325),   
मिलिंद बोकील यांची ही कादंबरी म्हणजे प्रगल्भ संवेदनशीलतेची वा ...
झेन गार्डन   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $5.87 $4.69 20% OFF ( ~245 Pages, R150),   
गंभीर प्रवृत्तीच्या कथा"यंत्र ही कथा मिलिंद बोकील यांच्या कथाल ...
जनाचे अनुभव पुसतां   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~180 Pages, R150),   
"मुख्य विषयाशी संबंधित असलेल्या सर्व प्रश्नांचा बोकील धांडोळा ग ...
गोष्ट मेंढा गावाची   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $4.45 $3.56 20% OFF ( ~150 Pages, R130),   
पारंपरिक गोष्ट म्हटली, की त्यात "राजा' हवाच. त्यात प्रजाही असते; प ...
रण - दुर्ग   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~180 Pages, R160),   
स्त्री-पुरुष नातेसंबंधांवर भाष्य करणारं, एकाच वेळी पतिपत्नी आण ...
साहित्य, भाषा आणि समाज   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~120 Pages, R150),   
चांगलं साहित्य कशाला म्हणायचं? साहित्याची समृद्धी कशात असते ...
कातकरी - विकास की विस्थापन   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $6.33 $5.06 20% OFF ( ~297 Pages, R160),   
"दारिद्रय असले, जीवन उद्धवक्स्त होत असले, सभोवताली अंधार असला, ...
कहाणी पाचगावाची   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~150 Pages, R150),   
पाचगावची कहाणी ही फक्त एका गावाची गोष्ट नाही. एक लहानसे गाव ...
मार्ग   by   मिलिंद बोकील Add to Cart
Price: $4.11 $3.28 20% OFF ( ~120 Pages, R120),   

 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.