Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

 
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


Books by मंगेश पाडगावकर

तृणपर्णे   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~200 Pages, R200),   
"लीव्हज ऑफ ग्रास" या काव्यसंग्रहाचा अनुवाद. ...
सलाम   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $2.39 $1.91 20% OFF ( ~63 Pages, R70),   
या कविता संग्रहात राजकीय-सामाजिक जाणिवेच्या कविता एकत्रित केलेल्या आहे ...
उदासबोध   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.08 $2.46 20% OFF ( ~106 Pages, R90),   
हा कविता संग्रह आजच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीवर, माणसामाणसां ...
चिंतन   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $22.08 $17.66 20% OFF ( ~390 Pages, R725),   
आजवर मंगेश पाडगांवकर हे कवी म्हणून मराठी साहित्यविश्वाला परि ...
कबीर   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $4.45 $3.56 20% OFF ( ~148 Pages, R130),   
कबीराच्या दोह्यांचा अनुवाद. ...
ज्यूलिअस सीझर   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $10.66 $8.52 20% OFF ( ~250 Pages, R350),   
विल्येम शेक्सपिअरच्या नाटकाचे मूळाबरहुकूम भाषांतरअनुवादक: मंगेस ...
धारानृत्य   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~100 Pages, R100),   
कविता संग्रह - ८ डिसेंबर १९४८ रोजी मुंबईत पाडगावकरांनी आप्ल्या काव्यव ...
मीरा   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $1.89 $1.51 20% OFF ( ~79 Pages, R50),   
मीराबाईच्या गीतांचा अनुवाद. ...
राधा   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.08 $2.46 20% OFF ( ~100 Pages, R90),   
मानवी भावजीवनाची अतर्मुख करणारी विविधरंगी रूपे 'राधा' या कविता ...
निंबोणीच्या झाडामागे   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~120 Pages, R140),   
एका संध्याकाळी पाडगावकर आपल्या मित्रांसहित अंगणात मोकळ्यावर खुर्द ...
आले मेघ भरून   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~142 Pages, R160),   
निसर्गाच्या अनेक विभ्रमाबरोबरच मानवी स्वभावाचे विविध पदर उलगडू ...
पाऊसगाणी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $4.45 $3.56 20% OFF ( ~120 Pages, R130),   
२०१६ प्रकाशनपाडगांवकरांनी पावसाची इतकी अकल्पित रूपं इथे प्रकट ...
सूर आनंदघन   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~65 Pages, R100),   
तुझे गीत गाण्यासाठी हा मी लिहिलेल्या गीतांचा संग्रह मौज प्रकाशन गH ...
कथारुप महाभारत खंड १ व २   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $24.52 $19.61 20% OFF ( ~1150 Pages, R600),   
भारताय जीवनधर्माचा प्राणस्वरस्खलनशील माणूस अनचिरंतन मूल ...
शोध कवितेचा   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $8.31 $6.64 20% OFF ( ~390 Pages, R250),   
गेली जवळ जवळ साठ वर्षे मंगेश पाडगांवकरांनी आपल्या कवितेच्या ...
बायबल नवा करार   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $6.82 $5.45 20% OFF ( ~320 Pages, R250),   
मी मुख्यत: कविता लिहिल्या असल्या तरी धर्म-तत्त्वज्ञान- धर्मग्रंथां ...
स्नेहगाथा   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $12.94 $10.35 20% OFF ( ~355 Pages, R425),   
पाडगावकरांनी त्यांच्या मित्रांविषयी लिहिलेल्या लेखांचा संग्रह. मंगेश ...
सूरदास   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.14 $2.51 20% OFF ( ~131 Pages, R80),   
सूरदासाच्या गीतांचा अनुवाद."भक्त जिथे संकटात आहेतिथे तिथे तू ...
छोरी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $1.91 $1.52 20% OFF ( ~80 Pages, R50),   
मंगेश पाडगावकर यांचा पहिला काव्यसंग्रह ...
मुखवटे   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $2.39 $1.91 20% OFF ( ~80 Pages, R70),   
थोडा मिस्कीलपणा, खट्याळपणा, जीवनाकडं पाहण्याचा हलकाफुलका दृS ...
अखेरची वही   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $2.74 $2.19 20% OFF ( ~90 Pages, R80),   
"'अखेरची वही' हा माझा शेवटचा संग्रह असेल. तो लिहून झाला की इत ...
बोलगाणी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $2.85 $2.28 20% OFF ( ~119 Pages, R90),   
१२० कविता.यातील कित्येक कविता आपणा सर्वांच्या ओठावर रेंगाळतात त्यांच्य ...
त्रिवेणी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $4.11 $3.28 20% OFF ( ~100 Pages, R120),   
ह्या संग्रहातल्या कवितांचं पाडगावकरांनी गझल, न-गझल आणि बोलग ...
वादळ   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~130 Pages, R150),   
विलियम शेक्सपीयरच्या 'दी टेम्पेस्ट' या नाटकाचे मुळाबरहुकुम भाषांतर ...
सुट्टी एके सुट्टी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~40 Pages, R100),   
"माझ्या ओळखीच्या एक शिक्षिका आहेत. काव्याविषयी त्यांना विशेष उत्साह ...
वात्रटिका   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $4.31 $3.44 20% OFF ( ~180 Pages, R80),   
१९६० ते १९६२ या काळात मी वात्रटिका लिहिल्या. वात्रट आणि टीका या दोन शब्द ...
गिरकी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $2.15 $1.72 20% OFF ( ~90 Pages, R70),   
कवी आणि गीतकार मंगेश पाडगावकर यांचा "गिरकी' हा नवीन काव्यसंग ...
रोमिओ आणि ज्युलिएट   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~250 Pages, R200),   
विल्येम शेक्सपिअरच्या नाटकाचे मूळाबरहुकूम भाषांतरअनुवादक: मंगेस ...
क्षणिका   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~110 Pages, R100),   

जिप्सी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $4.28 $3.42 20% OFF ( ~116 Pages, R125),   

विदूषक   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $2.39 $1.91 20% OFF ( ~100 Pages, R70),   

नवा दिवस   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.08 $2.46 20% OFF ( ~80 Pages, R90),   

गझल   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.08 $2.46 20% OFF ( ~87 Pages, R90),   

कविता माणसांच्या माणसासाठी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~100 Pages, R150),   

मोरू   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.83 $3.06 20% OFF ( ~160 Pages, R100),   

भटके पक्षी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~90 Pages, R100),   

उत्सव   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $2.11 $1.68 20% OFF ( ~88 Pages, R70),   

तुझे गीत गाण्यासाठी   by   मंगेश पाडगावकर Add to Cart
Price: $2.49 $1.99 20% OFF ( ~104 Pages, R60) Was recently Out of Print.,   
मंगेश पाडगावकरांची अत्यंत लोकप्रिय अशी १०३ गाणी - जी आपण सर्वज ...
 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.