Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

 
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


Books by द. मा. मिरासदार

मिरासदारी - द. मा. मिरासदारांच्या निवडक कथा   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~365 Pages, R300),   
द. मा. मिरासदार यांच्या निवडक कथा. मराठीतले प्रसिद्ध विनोदी लेक ...
भुताचा जन्म   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~150 Pages, R140),   
१. भुताचा जन्म२. भवानीचा पक्षकार३. भिमूच्या कोंबड्या४. नदीकाठ ...
नावेतील तीन प्रवासी   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.45 $3.56 20% OFF ( ~128 Pages, R130),   
"उत्तम भाषांतर किंवा अनुवाद हे येरागबाळाचे काम नव्हे हे खरेच आ ...
गंमत गोष्टी   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~170 Pages, R225),   
खासबातमीचं भांडवल करणाया किसन न्हाव्याची तहा... पंचनाम्यात ...
हुबेहूब   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.45 $3.56 20% OFF ( ~146 Pages, R130),   
प्रसिद्ध विनोदी कथाकार द. मा. मिरासदार यांचा कथासंग्रह हुबेहुब ...
भोकरवाडीच्या गोष्टी   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~170 Pages, R160),   
विहिरीत रॉकेल सापडल्यावर बॉम्बे हायसारखी भोकरवाडी हाय वंपनी ...
हसणावळ   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~160 Pages, R150),   
१. भोकरवाडीतील नाटक२. जीव देणे आहे३. गर्दी४. पत्ता शोधण्याचा प्रक ...
सरमिसळ   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.11 $3.28 20% OFF ( ~122 Pages, R120),   
विनोदी लेख ...
माझ्या बापाची पेंड   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~158 Pages, R140),   
सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी मराठी लघुकथेला नवा बहर आला. जुनी चा ...
गोष्टीच गोष्टी   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.91 $3.92 20% OFF ( ~205 Pages, R140),   
जादू-बिदू काही नसते; सगळी बनवाबनवी असते, हे दाखविण्यासाठी बाबू ब ...
अंगतपंगत   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~170 Pages, R160),   
'अंगतपंगत' हे माझ्या ललित लेखनाचे सदर दै. केसरीच्या रविवार आवH ...
भोकरवाडीतील रसवंतीगृह   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~155 Pages, R150),   
दुकानदारीची सदोबाची काय कल्पना होती कोण जाणे ! गिर्‍हाईक वाढवण्यासाठ ...
चुटक्याच्या गोष्टी   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~130 Pages, R140),   
१. महाराज२. धोरण३. विकास४. हळहळ५. दामूची गोष्ट६. बायकोचे ...
खडे आणि ओरखडे   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~170 Pages, R150),   
राजकारण हे काही मिरासदारांचे क्षेत्र नाही. दैनंदिन राजकारणाशीही ...
विरंगुळा   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~150 Pages, R140),   
धकाधकीच्या आयुष्यात विरंगुळा शोधणारे तात्या.... ओढग्रस्त परिस्थि ...
बेंडबाजा   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~160 Pages, R140),   
अडाणीपणा, बेरकीपणा, मूर्खपणा, भोळसरपणा इ. माणसांचे "सदगुण" ...
सुट्टी आणि इतर एकांकिका   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.11 $3.28 20% OFF ( ~80 Pages, R120),   
१. शाळेतील शिक्षक खोली मधल्या सुट्टी पूर्वीचा तास, शिक्षकांमध्ये ...
माकडमेवा   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~160 Pages, R140),   
१. देशी उपाय२. कुत्र्याचे शेपूट३. भोकरवाडीत छत्रीधारी सैनिक४ ...
गप्पागोष्टी   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~155 Pages, R150),   
मानवी स्वभाव, त्यातील विसंगती, इरसालपणा, आणि यांमधून होणारी विनोदन ...
गाणारा मुलुख   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $1.71 $1.36 20% OFF ( ~50 Pages, R50),   
ठणठणपूरच्या चक्रमादित्य महाराजांकडे एक गानसेन नावाचा गवई य ...
चकाट्या   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $5.48 $4.38 20% OFF ( ~170 Pages, R160),   
शिवाजीमहाराजांच्या हस्ताक्षराने मास्तर व बाबांकडून खिंडीत सापडले ...
गप्पांगण   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.31 $3.44 20% OFF ( ~180 Pages, R130),   
"आयुष्य साधेसुधेच असावे असे मला वाटते. ते आपले आनंदाने जगावे. पेलत ...
मी लाडाची मैना तुमची   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $2.74 $2.19 20% OFF ( ~100 Pages, R80),   
१९६७-६८ च्या सुमारास लिहिलेलं हे लोकवग नाट्य. ('विच्छा माझी पुरी क ...
फुकट   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~130 Pages, R150),   

गुदगुल्या   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~150 Pages, R200),   

जावईबापूंच्या गोष्टी   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~167 Pages, R200) Was recently Out of Print.,   
१. मामा भुर्र्र्र्र्र ...!२. उच्चस्थानी बसावे३. सूर्याची पिल्ले४. वैद्याच ...
निवडक द. मा.   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~304 Pages, R250) Was recently Out of Print.,   
प्रस्तावना: प्रा. स. ह. देशपांडेद. मा. मिरासदार आणि पसन्न, निर्मळ ...
काझीचे वाडगे   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $4.11 $3.28 20% OFF ( ~130 Pages, R120) Was recently Out of Print.,   
नाशिकमधील सफाई कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या अग्रगण्य कार्य ...
फर्मास गोष्टी   by   द. मा. मिरासदार Add to Cart
Price: $3.59 $2.87 20% OFF ( ~150 Pages, R100) Was recently Out of Print.,   

 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.