Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


विश्रब्ध शारदा १
Author: ह. वि. मोटे
Publisher: ह. वि. मोटे प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $18.28 $14.62 20% OFF ( ~594 Pages, R600) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"१८१७-१९४७"
जुनी महत्वाची पत्रे गोळा करण्याचा व ती जपून ठेवण्याचा ह. वि. मोटे यांचा छंद १९२२ पासूनचा. १९३४ साली 'प्रतिभा' मासिकाच्या प्रकाशनाने या छंदाला चालना मिळाली आणि १९७२ साली प्रसिद्ध झालेल्या 'विश्रब्ध शारदे'च्या पहिल्या खंडाने त्याला अधिक प्रगल्भ असे रूप आले.
ह्या पहिल्या संग्रहातल्या ह्या पत्रव्यवहाराच्या विणकामातून महाराष्ट्राच्या इतिहासातील १३० वर्षांचा कालखंड ओझरता नजरेस पडतो. ह्या पत्रव्यवहाराला मी विणकाम म्हणले ते पत्रलेखकांच्या व पत्र मिळालेल्या व्यक्तींच्या , तसेच पत्रांत डोकावलेल्या व्यक्तींच्या, मनांचे धागेदोरे, पीळ व निरगाठी ह्यांची वीण लक्षात घेऊन म्हटले. अशा व्यक्ती एकंदर आहेत किती? हजार, फार तर दीड हजार माणसे ह्यांत आलेली आहेत. त्यांच्या मनांचे कोपरे ह्या पत्रांनी थोडे उजळून आपल्याला दिसत आहेत.
ह्या पत्रव्यवहारात जी माणसे आपल्याला भेटतात ती जागी झालेली व दुसर्‍यांना जागी करू पाहणारी मूठभर माणसे आहेत. आज आणि उद्या, पाच-पन्नास वर्षांनी देखील, ह्या मूठभर माणसांचे विचार, आपसांतील संघर्ष, भाबडी स्वप्ने आणि आज विलक्षण वाटणारी मनोराज्ये, ह्यांचे मराठी माणसांना आकर्षणच वाटेल.
पुन्हा एकदा १३० वर्षांपूर्वी मुळा-मुठेच्या संगमावर उभे राहून स्वराज्याचा अंत पहाणार्‍या एलफिन्टनकडे दृष्टी जाते. १८२५ मध्ये तो म्हणतो 'सारेच पालटले आहे.' आणि पुन्हा १९४७ मध्येही 'सारेच पालटले!' मध्ये काय घडले? पिढ्यामागून पिढ्या जगत व मरत गेल्या. संघर्ष झाले व समन्वयही झाले. निशाणे फडकली व गोळीबारांना न घाबरणारी माणसे पुढे सरसावली. हे सारे घडत गेले. आणि विराट घदामोडींची ओझरती साक्ष मूठभर माणसांची ही पत्रे देत आहेत.
- दि. के. बेडेकरांच्या प्रस्तावनेतून

Write your review for this book

Other works of ह. वि. मोटे
   एक सर्वमंगल क्षिप्रा भाग १ व २
   विश्रब्ध शारदा २
   विश्रब्ध शारदा ३

Similar books:
  इतिहास
   श्रीमान योगी
   मुस्लिम मनाचा शोध
   गांधीहत्या आणि मी
   मराठी वाङ्मयाचा (गाळीव) इतिहास
   मोगरा फुलला
   More ...  
  सांस्कृतिक
   इसापनीतीतल्या ५०१ गोष्टी
   भारतीय संस्कृती
   देवपूजा अशी करा
   संपूर्ण चातुर्मास
   वेदातील गोष्टी - भाग १ व २
   More ...  
  निबंध
   तेजाची पाऊले
   जीएंची निवडक पत्रे: खंड ३
   हास्यतुषार
   जीएंची निवडक पत्रे: खंड १
   जीएंची निवडक पत्रे: खंड २
   More ...  
  सामाजिक
   खिल्ली
   बनगरवाडी
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   धग
   उदकाचिया आर्ती
   More ...  
  वैचारिक
   तुमच्या माझ्यासाठी
   श्रीनिसर्गदत्तमहाराज आणि अनेक साधक यांचा सुखसंवाद
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   मी माझा
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   More ...  
  संदर्भग्रंथ
   सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी
   आइना-ए-गझल
   ब्रिटिश रियासत खंड १,२
   यमुनापर्यटन
   पेशव्यांचे विलासी जीवन
   More ...  
  वैचारिक
   मंजिल दूरच राहिली
   सूर्य पाहिलेली माणसं
   कुमार गंधर्व: मुक्काम वाशी
   काळाची पाऊले
   साहित्यगंगेच्या काठी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.