Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


मासोळी आणि चिमुकलं पाखरू
Author: माधुरी पुरंदरे
Publisher: ज्योत्स्ना प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~50 Pages, R100)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
लहान मुलांचं भावविश्व नेमकेपणाने टिपणार्‍या लेखिका माधुरी पुरंदरे यांनी खास छोट्यांसाठी लिहिलेल्या तीन गोष्टी. त्याला साजेशी व मुलांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देणारी मेधा सुदुंबरेकर यांची चित्रं. हा संग्रह मुलांसोबत पालकांनी वाचावा आणि पाहावाही!

Review courtesy of Maharashtra Times:
महाराष्त्र टाईम्स मे २१ २००५
रंगीतसंगीत चिमणचारा

सुट्टी महणजे खूप खेळायचं. सोबत वेगळ्यावेगळ्या प्रकारचा खाऊही भरपूर.. अशी बच्चे कंपनीची सुट्टीतील टाइमपासची ढोबळ कल्पना असते. पण छान छान गोष्टी नसतील तर सुट्टीचा आनंद पूर्ण होत नाही. झूमध्ये पाहायच्या आगोदर वाघोबा, कोल्होबा असे प्राणी मुलांशी बोलतात, ते या गोष्टींमधूनच.

प्राणी, पक्षी, वस्तू या कधी माणसासारख्या बोलत आणि वागतही नाहीत, हे पक्कं माहीत असतानाही मुलांचं भावविश्व या सगळयांच्या गोष्टींमुळे आनंदाचं होतं. गोष्टीचं पुस्तक हातात पडल्याबरोबरच हा आनंद मिळावा, अशी छान छान पुस्तकं ज्योत्स्ना प्रकाशनानं नुकतीच आणली आहेत. अगदी छोट्या मुलांसाठी अ०क आणि जरा मोठ्या मुलांसाठी अ०क अशी ही दोन पुस्तकं आहेत. दोन्ही पुस्तकांची आतली पानंही मुखपऋष्ठाइतकीच रंगीत आहेत. यातली बकरी, मधमाशी, उंदीर असे प्राणीच फक्त मुलांशी बोलतात, असे नव्हे, तर माधुरी पुरंदरे आणि मेधा सुदुंबेकर यांच्या कुंचल्याचे रंग आणि ठळक टायपातील अक्षरंही मुलांच्या कुतूहलभरल्या डोळ्यांशी गप्पा मारतात.

अगदी छोट्या मुलांसाठी असलेल्या पुस्तकाचं नाव आहे, 'मासोळी आणि चिमुकलं पाखरू' अगदी छोट्या मुलांनी पाहात पाहात अ१काव्यात आणि वाचता येणार्‍Zया मुलांनी वाचत वाचत पाहाव्यात अशा तीन बाळगोष्टी यात आहेत. गोष्टीतल्या शब्दांचा नाद आणि रंगीत चित्रं दोन्ही बच्चेकंपनीसाठी रंजक आहे. नेहमीप्रमाणे यातही प्राणी माणसासारखे बोलतात आणि वागतात. पण या गोष्टी नकळत मुलांना घडवतातही, त्यांना विचारही करायला लावतात. त्यांच्या भावविश्वाला किंचित डुचमळतात.

थोड्या मोठ्या मुलांसाठी असलेलं पुस्तक आहे, 'राजा शहाणा झाला' यात चार गोष्टी आहेत. मुलांच्या दैनंदिन जीवनातले प्रसंग यात वेगळ्या रूपानं भेटतात. आपल्याच वागण्यात, आपल्या आजुबाजूला चाललेल्या गोष्टींमध्ये काही विसंगती आहे का, हे तपासून बघायची संधी यातून मुलांना मिळते.

या पुस्तकांविषयी प्रकाशक मिलिंद परांजपे म्हणाले, 'संपूर्ण रंगीत गोष्टींचं पुस्तक करण्याची कल्पना होती. त्यातून ही पुस्तकं साकारली आहेत. गोष्टींना अनुरूप अशी चित्रं मुलांना गुंगवून ठेवतील आणि त्यातून त्यांना गोष्टींचा पूर्ण आनंद मिळेल...

'राजा शहाणा झाला' मधल्या गोष्टी मुलांमध्ये चांगल्या सवयी रुजविण्याच्या हेतूने, ग्रामीण भागातल्या मुलांसाठी काम करणार्‍Zया संस्थेसाठी लिहिल्या होत्या. पुढे त्यातून पुस्तक बनलं. असं लेखिका माधुरी पुरंदरे यांनी सांगितलं.

या पुस्तकांच्या आणखी अ०क सोबती लवकरच येणार आहे. शाळेत जाण्याआधी मुलांच्या मनात घरापासून लांब जाण्याबद्दल थोडीशी असुरक्षिततेची भावना असते. ती या आगामी पुस्तकातल्या गोष्टींनी पळून जाईल. पण तोपर्यंत या दोन पुस्तकांमधल्या बाळगोष्टींचा फन्ना अडवायला हरकत नाही.

- सुलेखा नलिनी नागेश

Write your review for this book

Other works of माधुरी पुरंदरे
   राधाचं घर (सहा पुस्तकांचा संच)
   मोतिया
   पिकासो
   लिहावे नेटके (भाग १, २ आणि उत्तरांची पत्रिका)
   त्या एका दिवशी

Similar books:
  बालवाङ्मय
   वयम मोठम खोटम
   जादूच्या गोष्टी
   संस्कारधन
   सुरस गोष्टी
   नवे गोकुळ
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.