Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


चिमणरावांचे चर्‍हाट
Author: चिं. वि. जोशी
Publisher: कॉंटिनेंटल प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~236 Pages, R250)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
चिमणराव हा कोणी बुद्धीमान किंवा तर्‍हेवाईक माणूस नाही. तो सामान्य मराठी पुरुषापेक्षा अधिक अजागळ किंवा भोळा पण नाही. तो ध्येयवादी नसला तरी उच्छृंकलही नाही. पण पांढरपेशा कुटुंबवत्सलाप्रमाणे कुटुंबप्रेमी, मात्रृप्रेमी आणि मित्रप्रेमी आहे. शौर्याची अचाट कृत्ये करण्याची कुवत त्याला नसली तरी लहानशा क्षेत्रात साहस करून दाखवण्याची त्याची हौस जबर आहे. तो विद्वान नसला तरी प्रोफेसर हनुमंतरावांच्या सहवासाने व्युत्पत्तीशात्रात आणि इतिहासात बुचकळ्या मारण्याची त्याला बरीच हौस आहे. तो श्रीमंत नसला तरी दरिद्रीही नाही आणि त्याचा आयुष्यक्रम नोकरी संभाळून जमतील तितके उपद्व्याप करण्यात खर्च होत असतो.
अशा शेकडा शंभरातील एका मनुष्याचे हे आत्मचरित्र!
Loksatta Article
Reader Comments:

SWAPNIL GAURSHETTIWAR writes on Wed Oct 16 05:13:27 2002:
THE PEOPLE LIKE CHIMNARAO IS "HEART OF OUR COUNTRY" READ ATLEAST ONCE IN LIFE.

Write your review for this book

Other works of चिं. वि. जोशी
   रहाट गाडगं
   हास्य-चिंतामणी
   बोरी बाभळी
   ओसाडवाडीचे देव
   मोरू आणि मैना

Similar books:
  कथासंग्रह
   तार्‍यांचे बेट
   बटाट्याची चाळ
   निवडक चि. त्र्यं. खानोलकर
   सह्याद्रीच्या पायथ्याशी
   हसगत
   More ...  
  विनोदी
   अपूर्वाई
   झेंडूची फुले
   पुरचुंडी
   हसवणूक
   खिल्ली
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.