Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


चाहूल अज्ञाताची
Author: दत्ताराम माधवराव गावंड
Publisher: मॅजेस्टिक प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~165 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
परमपूज्य दादाजी हे एक लोकविलक्षण व्यक्तिमत्त्व आहे. भारतीय अध्यात्मवादी विचारवंतांच्या परंपरेत गौरवाने बसू शकेल असा हा एक सिद्धपुरुष आहे. चाहूल अज्ञाताची या पुस्तकातले त्यांचे विचार हे एकीकडून उत्स्फूर्त कवितेशी नाते जोडतात तर दुसरीकडून ते मनोविज्ञांच्या सूक्ष्म विचारांशी जवळीक साधतात.
मन या अतिसूक्ष्म, रुपहीन, प्रयोगातीत आणि अपार शक्तिमय अशा संकलनेबद्दल दादांजीनी केलेले भाष्य इथे सूक्ष्मरुपाने मांडलेले आहे. ते प्रत्येकालाच आपल्या मनाची ओळख करून घेण्यास साह्यकारी ठरेल.
या मनाचे निरीक्षण केले. त्याचे व्यापार अवलोकिले व ते आपल्या ताब्यात आणले तर तेच तुम्हाला मनापलिकडे असणार्‍या पूर्ण आनंदमय स्थितीला नेऊन पोचवते-हा पूज्य विचार दादाजींनी या पुस्तकात परोपरीने मांडला आहे.
-- शांता शेळके

चाहूल अज्ञाताची हे दादांचे पुस्तक साक्षात्कारी जाणिवेतचा आविष्कार आहे. घटपट सिद्धान्त चर्चेतून ते निर्माण झालेले नाही. नवा धार्मिक पंथ उभा करून प्रेषित बनण्याची हाव इथे नाही. कसल्याही महत्त्वाकांक्षेचा ओझरता स्पर्शही या पुस्तकाला झालेला नाही.
हे पुस्तक मोक्ष मिळवण्याचे कसलेही तयार साचे देत नाही, कोष्टके पुरवत नाही, सोप्या युक्तया सांगत नाही. संवेदनशील अलिप्तपतेने दादा स्वत:ला सामोरे जातात. व्यवहारापासून तो थेट अध्यात्मापर्यंत, काहीतरी मिळवण्याच्या तृष्णेच्या धावा खुंटल्यावर, जे साक्षित्व उगवते तीच मनाच्या चलाख खेळांपासून मुक्त असलेली सर्जनशील अवस्था. ही सर्जनशीलता गतकालीन स्मृतींचे एकावर एक चढलेले मनोमय थर भेदीत जाते; आणि जे मन जिंकता येत नाही ते विनाप्रयत्न मावळते. फसवत आलंय हे मन तुम्हाला शतकानुशतके गुणी बनवण्याच्या अभिलाषेत असे दादा म्हणतात ते याच अर्थाने.
दादांचे बोलणे स्पष्ट, सरळ आहे. त्यांची भाषा ही आक्रमक युक्तिवादाची नसून, निर्मळ प्रत्ययाची आहे. प्रत्ययाची ही भाषा ऊर्जेच्या मुक्त विहाराचा स्पर्श घडवते, ध्यानमय अवधान निर्माण करते, अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि अशी खात्री पटवते.
-- मंगेश पाडगांवकर

Write your review for this book

Other works of दत्ताराम माधवराव गावंड
   मनाच्या पलिकडे
   चैतन्याचा विलास
   अंत मनोबुद्धीचा - उदय वैश्विक प्रज्ञेचा

Similar books:
  वैचारिक
   भारतीय संस्कृती
   तुमच्या माझ्यासाठी
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   यमुनापर्यटन
   सूर्य पाहिलेली माणसं
   More ...  
  वैचारिक
   काळाची पाऊले
   साहित्यगंगेच्या काठी
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   मंजिल दूरच राहिली
   कुमार गंधर्व: मुक्काम वाशी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.