Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


सुखी माणसाचा सदरा
Author: सुहास जोशी
Publisher: मॅजेस्टिक प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~170 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
सुखी माणसाचा सदरा खरं तर प्रत्येकाच्याच वॉर्डरोबमध्ये असतो. हॅंगरवरून तो काढून आपल्या अंगात घालायचीच काय ती खोटी असते. आनंदाची अदृश्य कवचकुंडलं जन्मत:च प्रत्येकाच्या अंगावर चढवलेली असतात. त्याचं कोण्या सोम्या-गोम्यांना विनाकारण दान न करता आपण ती फक्त प्रेमानं सांभाळायची असतात. समाधानाची फुलं बरसवणारा पारिजात खरं तर प्रत्येकाच्याच अंगणात बहरलेला असतो. आपण फक्त हात पुढे करायचा अवकाश, खुषीच्या फुलांची बरसात अविरत होत रहाते. आपल्या करिअरमध्ये नोकरी-व्यवसायात यश प्राप्त झालं की सुख, समाधान, आनंद वाटतो हे खरंय. प्रत्येक यशाकांक्षी व्यक्तीनं याकरता पद्धतशीरपणे प्रयत्न करायला हवेत हेही कबूल. पण या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचं असतं ते आनंदी वृत्तीचा चष्मा डोळ्यांवर घालणं. एकदा का तो घातला की सर्वत्र इंद्रधनुष्यातील नितांत सुंदर रंग दिसू लागतात, आणि सगळं जगणंच एक आनंदाचा न संपणारा जल्लोषमय उत्सव बनून जातं. आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्यावर यश कसं मिळवावं याचे मूलमंत्र सांगणारं आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे सुखी, समाधानी व आनंदी कसं व्हावं याचं रहस्य उलगडून दाखवणारं पुस्तक म्हणजे सुखी माणसाचा सदरा!

Write your review for this book

Other works of सुहास जोशी
   मनपसंत नोकरी मिळवण्यासाठी...
   नोकरी - व्यवसाय : नव्या दिशा नव्या वाटा
   कशासाठी पोटासाठी यशस्वी होण्यासाठी

Similar books:
  मानसशास्त्र
   १० फिलगुड फॅक्टर्स
   मनात : मानसशास्त्राची उत्कंठावर्धक रम्य सफर
   मानस-मुद्रा
   आत्मविश्वासाचा कानमंत्र
   देहबोली
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.