Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


परिदान
Author: पुरुषोत्तम पाटील
Publisher: पॉपुलर प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $2.39 $1.91 20% OFF ( ~68 Pages, R70)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"पुरुषोत्तम पाटील हे मराठीतील एक अव्वल दर्जाचे कवी आहेत. त्यांनी प्रेरणा बोरकरांसारख्या थोर कवींकडून घेतली असेल, पण त्यांची कविता कुठेही अनुकरणाच्या किंवा कुठल्याही प्रथेच्या आहारी गेलेली नाही. उद्यानातील एखाद्या एकाकी, बाजूला असलेल्या फूलवेलीसारखी ती तिच्याच आत्मानंदात आणि मग्नतेत फुलत राहिली. अनुभवांचा आणि आविष्काराचा असा आणि इतका स्वतंत्र, अलिप्त वेगळेपणा फार थोड्या कवींत सापडू शकेल. थोडा जानपद वातावरणाचा शिडकावा असला तरी ही कविता कुठल्या वर्गीकरणात स्वत:ला बांधून घेत नाही. तिची संपूर्ण बांधिलकी स्वत:शी, स्वत:च्या भावप्रकृतीशी आहे. स्त्रीपुरुषातील आकर्षण हा या कवितेचा एक गुणविशेष आहे. हे आकर्षण नेहमीच प्रेमाच्या पातळीवर जाते असे नाही. फुलपाखरे फुलांचेच रंग घेऊन कोशातून बाहेर येतात त्याप्रमाणे त्यांची कविता अनेकदा समोर दिसणार्‍या दृश्याने विस्मित होते, त्यातील सौदर्य, नाद, रंगविलास यांनी भारावून जाते आणि ते सर्व आत्मसात करून त्याच्या गर्भरूपात स्वत:ला साकार करते. अर्थात अनुभवापासून आविष्कारापर्यंत होणार्‍या प्रक्रियेत कवीच्या तरल संवेदनेने आणि प्रतिभेने ती संस्कारित होते आणि एक रूपसुंदर चित्रात्मक आणि मितभाषिणी काव्यवृत्ती आपल्यासमोर उभी राहते. अर्थात हे त्यांच्या सर्व काव्यांचे चित्र नव्हे. सफल विफल प्रेमाचा, निसर्गातील सुंदरतेचाही ती याच शैलीने आविष्कार करते. त्यांच्या सार्‍याच काव्याचे हे पृथगात्र सामर्थ्य आहे की ते तुमच्या देहतेला स्पर्श करतच तुमच्या अंत:करणात ते प्रवेश करते."
-- वि. वा. शिरवाडकर

Write your review for this book

Other works of पुरुषोत्तम पाटील
   तळ्यांतल्या साउल्या
   तुकारामाची काठी

Similar books:
  गीत
   तृणपर्णे
   स्वातंत्र्योत्तर मराठी कविता (१९६१-८०)
   बोरकरांची समग्र कविता खंड २
   कोरडे नक्षत्र
   रानातल्या कविता
   More ...  
  काव्य
   झेंडूची फुले
   रंग माझा वेगळा
   घुंगुरवाळा
   वंशकुसुम
   तोच चंद्रमा ....
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.