Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


बेकेट
Author: वि. वा. शिरवाडकर
Publisher: पॉप्युलर प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.28 $3.42 20% OFF ( ~100 Pages, R125)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
दोन प्रबळ वृत्तींमधील संघर्ष, ह्या प्रवृत्तींचे प्रतिनिधित्व करणार्या व्यक्तींतील द्वंद्व हा प्रतिभावंतांना सतत लोभावणारा विषय ज्यॉं आनुई ह्या फ्रेंच नाटककाराने इंग्लंडच्या इतिहासातील दुसरा हेन्री आणि टॉमस बेकेट यांच्या परस्पर संबंधाची निवड करताना त्याला फार वेगळी डूब दिली. उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार त्यांनी ह्या संघर्षाला सॅक्सन आणि नॉर्मन यांच्यातील संघर्ष मानले. पण त्याहून महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुळात हातात हात घालून उनाडणारे हे मित्र परिस्थिती बदलताच एकमेकांचे कट्टर शत्रू कसे बनतात आणि तरीही त्यांची एकमेकांची ओढ जात नाही. ह्याच नात्यासंबंधी अनेकांनी लिहिले आहे. तरीही आनुईच्या नाटकातील नाट्य विशेष चटका लावणारे आहे.
शेक्सपीयर, टॉलस्टॉय, मॅटरर्लिक, ऑस्कर वाईल्ड इत्यादिकांची मराठी वाचकांची भेट शिरवाडकरांनी रूपांतराच्या किंवा स्वैर रूपांतराच्या मार्गाने करून दिली. परंतु बेकेट हे एकच नाटक त्यांनी मुळाबरहुकूम अनुवादित केले.
हे नाटक पॉप्युलर प्रकाशनाने १९७१ साली प्रसिद्ध केले. त्याची आता ही 'शिरवाडकर जन्मशताब्दी विशेष' आवृत्ती पॉप्युलर पुन्हा एकदा प्रकाशित करत आहे. संहिता आणि नाट्यप्रयोग यांविषयी लेखक, प्रकाशक आणि नाट्यकर्मी बाळ धुरी आणि रवी पटवर्धन यांची टिपणे यात दिली आहेत.

Synopsis:
The play is a re-enactment of the conflicts between King Henry II and Thomas Becket as the latter (Henry's best friend) ascends to power, becoming the King’s enemy. Becket begins as a clever, but hedonistic, companion; as a result of being created Archbishop of Canterbury, he is transformed into an ascetic who does his best to preserve the rights of the church against the king's power.

Ultimately, Becket is slaughtered by several of the king's nobles; and lastly we find the king thrust into penance for the episcopicide.

Write your review for this book

Other works of वि. वा. शिरवाडकर
   कौंतेय
   नटसम्राट
   वाटेवरच्या सावल्या
   किमयागार
   बारा कथा

Similar books:
  नाटक
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   लोकनायक
   उरलंसुरलं
   वयम मोठम खोटम
   सोन्याचा हंस
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.