Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


आठवणींचा पार
Author: के. जे. पुरोहित (शांताराम)
Publisher: ऋचा प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.41 $3.52 20% OFF ( ~184 Pages, R120)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
हे पुस्तक म्हणजे पसन्न आठवणींचा वाचनीय संग्रह आहे. साध्या साध्या प्रसंगातून अनुभवांचा, विचारांचा प्रसन्न आलेख आहे. "लोकमत"च्या रविवारच्या आवृत्तीसाठी वर्षभर लेखक पुरोहित यांनी लेख लिहिले ते या पुस्तकांत संग्रहित केले आहेत. या लेखांना वाचकांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभला. आत्मकथनपर लेखांतील आठवणी सर्वांनाच भावतील अशा आहेत. या आठवणींमध्ये अगदी वेगवेगळ्या स्तरांतील व्यक्ती आहेत. चिंतामणराव देशमुख, मोरारजी देसाई, एन. टी. रामाराव अशी मंडळी आहेत तर शाळामित्रं, साळुंखे टी. सी., घरचा नोकर, चोरटा मुलगा रमेश, आपली आजी, सासूबाई, पत्नी या सर्वांसंबंधीच्या आठवणी आहेत. या लेखांतील काही अनुभव अगदी घरगुती जिव्हाळ्याचे आहेत तर काहीं प्राध्यापक व प्राचार्य म्हणून आहेत. काहीं अनुभव समाजात वावरतांना वेळोवेळी आलेले आहेत. कधी स्वत:च्या फजितीचे तर कधी गौरवाचेही आहेत, पण सर्व ठिकाणी समतोल राखला आहे.
छोट्याछोट्या प्रसंगांतून स्वत:च्या विचारांचे लेखकाने केलेले विश्लेषण गांभीर्य आणि चिंतनाचा अनुभव करवणारे आहे. त्यामुळे हे लेखन एकसुरी झालेले नाही.

Write your review for this book

Other works of के. जे. पुरोहित (शांताराम)
   मराठी कथा विसावे शतक
   ठेवणीतल्या चीजा
   शांताराम कथा

Similar books:
  सदर
   झुळूक
   यादोंकी बारात
   तुमच्या माझ्यासाठी
   तेजाची पाऊले
   कागदी बाण
   More ...  
  ललित
   वपुर्झा
   खोगीरभरती
   गोळाबेरीज
   उरलंसुरलं
   आपण सारे अर्जुन
   More ...  
  व्यक्तिचित्र
   असा मी असामी
   व्यक्ती आणि वल्ली
   गणगोत
   खिल्ली
   आपुलकी
   More ...  
  समाजचित्र
   नाच ग घुमा
   पडघवली
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   झाडाझडती
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   More ...  
  आठवणी
   पार्टनर
   पुरचुंडी
   आहे मनोहर तरी ...
   माझी जन्मठेप
   जावे त्यांच्या देशा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.