Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


दुसरे महायुद्ध
Author: वि. स. वाळिंबे
Publisher: अभिजित प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~360 Pages, R300)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील जागतिक राजकारणाची जडणघडण जाणून घेण्याच्या दृष्टीने दुसर्या महायुद्धाच्या इतिहासाला विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे. कारण हिटलरच्या आक्रमक हुकुमशाहीविरुद्ध झुंज घेण्यासाठी लढल्या गेलेल्या या संघर्षाच्या अखेरीस, या विशाल समराचे दायित्व अंगावर घेणार्या राष्ट्रांची पुरी दमछाक झाली आणि त्यामुळे रणांगणावर विजयश्री मिळवूनही, राजनैतिक आघाडीवर त्यांच्या पदरी अपयश आले. त्याचप्रमाणे दुसर्या एका साम्राज्यवादाला बळ प्राप्त करुन द्यायलाही हा संघर्ष कारणीभूत ठरला. दुसर्या महायुद्धाच्या कालखंडात युरोपीय आणि जागतिक राजनीतीने अनेक वळणे घेतली; इतकी की महायुद्धोत्तर जगाचे रुपच पालटून गेले. त्यामुळे केवळ, अनेक राष्ट्रांना आपली धग पोचविणारा संघर्ष एवढेच दुसर्या महायुद्धाचे स्वरुप मर्यादित नसून, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील नवे तणाव आणि पेच यांच्यामधील प्रेरणा समजावून घेण्याच्या दृष्टीनेही दुसर्या महायुद्धाच्या कालखंडाचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

Reader Comments:

laxmikant writes on Tue Feb 11 06:38:15 2014:
i like this

Write your review for this book

Other works of वि. स. वाळिंबे
   हिटलर
   नेताजी
   वुइ दि पीपल
   वॉर्सा ते हिरोशिमा
   तीन युद्धकथा

Similar books:
  इतिहास
   मुस्लिम मनाचा शोध
   श्रीमान योगी
   सिंधी साहित्याचा इतिहास
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   कान्होजी आंग्रे
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.