Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


गृहिणी-मित्र अथवा हजार पाकक्रिया
Author: लक्ष्मीबाई धुरंधर
Publisher: मॅजेस्टिक प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~260 Pages, R300) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
'गृहिणीमित्र अथवा हजार पाकक्रिया' हा या विविधकलानिपुण लेखिकेने लिहिलेला अनुभवसिद्ध ग्रंथ, म्हणजे गेल्या काही पिढ्यांतील महाराष्ट्रीय भगिनींचा पाककलेवरील नित्योपयोगी आधार-ग्रंथ.
शाकाहारी, मत्स्याहारी व मांसाहारी अशा सर्व भिन्नरुची पाककृतींबरोबरच आजारी व्यक्तींसाठी दिलेले पथ्यकर पदार्थ हे या ग्रंथाचे विशेष होत.
१९१० साली प्रथम प्रसिद्ध झालेल्या या पुस्तकाच्या यापूर्वीच एकोणीस आवृत्त्या खपल्या, हेच याच्या उपयुक्ततेचे गमक म्हटले पाहिजे.
डिसेंबर, १९६८ मध्ये निघालेली सोळावी आवृत्ती संपल्यावर, तेरा वर्षे हे पुस्तक दुर्मीळ होते. मूळ लेखिका कै. लक्ष्मीबाई धुरंधर यांनी ७० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ह्या पुस्तकाची १९ वी आवृत्ती त्यांच्या नातसून श्रीमती सुधा गोरक्षकर यांनी परिश्रमपूर्वक संकलित व संस्कारित केली होती. आता ही २० वी आवृत्ती प्रसिद्ध होत आहे. आजच्या महाराष्ट्रीय गृहिणी तिचे यथोचित स्वागत करतीलच.

अनुक्रमणिका
स्वयंपाकघरातील स्वच्छता सहा
पदार्थ-शृंगार-रचना अठ
काही शब्दांचे स्पष्टीकरण दहा

भाग १
शाकाहार
मसाले १
भाज्या ४
उसळी २५
पालेभाज्या ३०
सांबारी ३३
साधारण पातळ भाज्या ३५
आमट्यांचे प्रकार ३७
भजी कुरड्या, पापड, लोणची वगैरे ४५
रायती ५८
कोशिंबिरी ५९
चटण्या ६०
भाताचे प्रकार ६३
खिचड्या ६८
पोळ्या, मिष्टान्ने वगैरे ६९
खिचे प्रकार ८९
बर्फी, पेढे वगैरे मिठाई १०२
उपवासाकरिता फराळाचे पदार्थ ११६
मुरंबा, जेली, जेम्स वगैरे १२४

भाग २
मत्स्याहार व मांसाहार
सरंगा मासे, वगैरे १३२
मटण व अंडी यांचे प्रकार १५६
पुलाव, बिरयानी वगैरे १८७
सूप, सॉस वगैरे १९२
पाव, केक वगैरे बिस्किटे २०२
पुडिंग वगैरे २२२
सरबते वगैरे २३३
आइस्क्रीम वगैरे २३७

भाग ३
आजारी माणसाच्या पथ्य-पाकक्रिया
शाकाहारी व मांसाहारी प्रकारांतील ५३ पथ्यकर पदार्थकृती २४१ ते २५२
पशिष्ट
विविध पदार्थाची वजने व मापे यांची प्रमाणे २५३

Write your review for this book


Similar books:
  पाककला
   रुचिरा भाग १
   रुचिरा भाग २
   सारस्वत स्वयंपाक
   हमखास पाकसिद्धी व्हेज + नॉनव्हेज
   अन्नपूर्णा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.