Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


ओमकार द्वंद्वकला
Author: संपादित
Publisher: ------------------------
Add to Shopping Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~80 Pages, R100) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
प्रस्तावनेतून ...
दीडशे वर्षात प्लेटोच्या 'ऑफीसर क्लास'ची संकल्पना जी आपल्यावर लादली ती झुगारली पाहिजे. एक प्रमुख व्यक्ती म्हणजेच चिंतक, उद्धारक, पैंगबर किंवा मसीहा व त्याचे अनुयायी, सेवक या सर्वांनी मिळून बनणारी संस्था किंवा पंथ हेच सत्य व संस्कृती वाहक असतात. तेच जगाचा उद्धार करतात. ही पाश्चिमात्य विचारसारणी सोडून दिली पाहिजे. ही त्यांची दृष्टी आहे; नीती आहे. त्यामुळे आपण पारतंत्र्यात 'बाबू' क्लार्क उत्तम बनवू शकलो. त्याचेच स्वरूप अलिकडचे 'ऑफीसर क्लास' आहे. ज्यांना वरील पद्धतीने शिक्षण मिळत नाही तो अशिक्षित मानत आलो आहोत. जीवनाला आवश्यक असणारे व्यवसायाधिष्ठित ज्ञान जे शेतकरी, कारागीर, लोहार, सुतार, चांभार यांना आहे ते वरील वर्गात न मोडल्याने त्यांनाही अशिक्षित मानून मागे ढकलले गेले आहे.
अशी आचार-विचारसरणी सोडून देऊन मूल्याधिष्ठित आचार-विचार धारणेचा अवलंब करून पूर्णपणे भारतीयांसाठी, भारतीय लोकांनी, भारतीय बैठकीवर पायाभूत असलेली विचारसरणी तयार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ॐकार ची स्थापना केली आहे. पुढील पानांमधून १६-१७ वर्षापूर्वी स्थापनाकाळात केलेलं चिंतन मग ते बोधचिन्हातील गरुड', 'सूर्य', 'ॐ' किंवा ध्येयाचे असेल वा महाशिवरात्र स्थापना दिनाचे असेल, उपनिषदातील घेतलेल्या प्रार्थनेचे असेल वा अंगिकारलेल्या भगव्या ध्वजाबद्दल असेल वा पायाभूत ध्वजदंडाला, संस्थेच्या गणवेषाला स्वीकारलेला निलवर्णाबद्दल असेल. तसेच श्लोकांमधून केलेल्या कार्याच्या दिशेचा पाठपुरावा असेल, वा पसायदानामधून आखलेल्या आपल्या संस्कृतीचा आलेख असेल. हे सर्व शब्दबद्ध करून आपल्यापुढे सादर करीत आहे. या संस्थेतून शारीरिक शिक्षणाबरोबरच बौद्धिक, सामाजिक, अध्यात्मिक शिक्षण दिले जाईल, अशा वेगवेगळ्या शाखा व संशोधन केंद्रे उघडण्याचा आमचा मानस आहे. तदनुसार जी एक लेखन मालिका आपण सुरू करत आहोत त्यातील पहिले पुष्प म्हणून हे अवलोकन आपल्या अभ्यासासाठी सादर करतोय.
खुद ही को कर तू बुलंद इतना, की हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे को खुद पुछे, बता तेरी रज.अ क्या हैं|
ऽ| कृतज्ञ |ऽ
ॐकार द्वंद्वकलेच्या प्रेमापोटी आंतरिक तळमळीने साकार झालेले हे पुस्तकरूपी पहिले पुष्प प्रकाशित करण्यासाठी पाठपुरावा करणारे माझे परमस्नेही माननीय श्री. चंद्रहार पाटील, श्री. माधव जोशी, श्री. अविनाश सुभेदार, अॅड. मनोज मोहिते, अॅड. नंदू फडके आणि सौ. स्वाती पाटणकर यांचा मी ऋणी आहे.
प्रा. अमृत काळुखे, प्रा. पंढरीनाथ राणे, श्री. भगवान हारुगडे, श्री. ज्ञानदेव साळुखे, श्री. हरिष धनावडे, डॉ. शरद मखरे, श्री. सुबोध दुधाणे, श्री. श्रीपाद कबे, श्री. विश्वास विचारे व श्री. सुरेश खाडे यांच्या पुस्तक मुद्रणातील अमूल्य सहकार्याबद्दल आभार तसेच माझे संस्था शिक्षक, विद्यार्थी व हितचिंतक यांचेही तितकेच आभार!
- शंकर निकम

Write your review for this book

Other works of संपादित
   मराठी भाषेतील असभ्य म्हणी आणि वाक्प्रचार
   मराठीची बोलु कौतुके
   श्रीशिवलीलामृत (मोठा ताइप)
   रामकृष्ण भक्त मालिका
   शालेय संस्कृत शब्दकोश

Similar books:
  सांस्कृतिक
   इसापनीतीतल्या ५०१ गोष्टी
   भारतीय संस्कृती
   देवपूजा अशी करा
   संपूर्ण चातुर्मास
   वेदातील गोष्टी - भाग १ व २
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.