Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


स्वप्नांचे शिलेदार
Author: रेणू गावस्कर
Publisher: सकाळ पेपर्स लिमिटेड
Add to Shopping Cart
Price: $6.16 $4.92 20% OFF ( ~150 Pages, R180)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
'लहानपण दे गा देवा...' असे मोठ्या कौतुकाने म्हटले जाते; पण या एकाकी, असहाय मुलांच्या वाट्याला ज्या प्रकारचे बालपण आले आहे, ते बघितल्यावर नको ते बालपण' असेच वाटायला लागते.
मराठी साहित्यात डोकावणारे लहान मुलांचे विश्व हे काही सन्माननीय अपवाद वगळता एका विशिष्ट परिघात फिरताना दिसते. या संरक्षित चौकटीबाहेरही मुलांचे एक विश्व आहे, ज्यामधील मुलांचे बालपण रुढार्थाने 'बाल' पण नाहीच. अभावात जगणा-या व करपलेले बालपण अनुभवणा-या अशा मुलांचे प्रश्न अजूनही मराठी साहित्यविश्वाच्या केंद्रस्थानी पूर्णाशाने येऊ शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ अशा अनेक कारणांमुळे होणारे कौटुंबिक स्थलांतर, पालकांमधील बेबनाव, आईवडिलांपैकी एकाचे किंवा दोघांचेही मृत्यू, आई किंवा वडिलांनी दुसरा घरोबा करणे, अशा अनेक कारणांमुळे एरवी आजूबाजूलाच वावरणाच्या पण सर्वसामान्यांच्या जीवनापासून दूर असणा-या या मुलांचे भावविश्व अक्षरश: उद्धवस्त होते आणि ती अकाली प्रौढ बनतात. अनेक मुलांना शहरात काही ना काही काम करून घराचा पालनकर्ता बनावे लागते. ज्या वयात आनंदाने बागडायचे, शिक्षण घ्यायचे, त्या वयात कामाच्या ओझ्याने त्यांचे खांदे आणि मन दबून जाते. गुन्हेगारीच्या वावटळीत अनेक मुलांची आयुष्ये सापडतात. अशा या अंधारलेल्या परिस्थितीत स्वत:ची छोटी छोटी शिक्षणस्वप्ने जपणाच्या मुलांची कौतुकास्पद धडपड रेणू गावस्कर यांनी या पुस्तकात मांडली आहे. सतत वेदनेच्या छायेत असलेली ही सर्वार्थाने कुपोषित मुले आशेने शिक्षणाकडे पाहतात.. त्यांची स्वप्ने पुरी करण्यासाठी असलेला तो एकमेव मार्ग आहे, असे या शिलेदारांना वाटते. या धडपडीत त्यांच्यापैकी कोणी यशस्वी होते, कोणी परिस्थितीच्या रेट्यापुढे तगू शकत नाही. संस्कारशील वयातील बालशिलेदारांच्या संघर्षाचे प्रत्ययकारी चित्रण :स्वप्नांचे शिलेदार

Write your review for this book

Other works of रेणू गावस्कर
   आमचा काय गुन्हा ?
   हरवले ते गवसले
   नि:शब्द झुंज
   गोष्टी जन्मांतरीच्या

Similar books:
  मानसशास्त्र
   १० फिलगुड फॅक्टर्स
   मनात : मानसशास्त्राची उत्कंठावर्धक रम्य सफर
   मानस-मुद्रा
   आत्मविश्वासाचा कानमंत्र
   देहबोली
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.