Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


गारंबीची राधा
Author: श्री. ना. पेंडसे
Publisher: मौज प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~165 Pages, R150)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"'राधा'चे लेखन करतांना माझ्या एक लक्षात आले, आपली निर्मिती क्षमता चाळीस वर्ष्यांपूर्वी होती तेथेच आहे. व्यक्ती, घटना, प्रसंग पूर्वीच्याच सुलभतेने सुचतात. लेखनाची झिंग पूर्वीसारखीच येते.
माझ्या साहित्यिक जीवनात हे 'ज्ञान' महत्वाचे होते. 'दद्दा' व 'एक होती आजी' ह्या कादंबर्‍यांचे स्मरण झाले त्याचे श्रेय त्या ज्ञानाला. ह्या कादंबर्‍यांची प्रकरणे वीस वर्षांपूर्वी अनुक्रमे 'मौज' आणि 'सुगंध' या दिवाळी अंकात प्रसिध्ह झाली. 'त्या कादंबर्‍यांचे काय झाले?' विचारणारे वाचक अधूनमधून भेटतात. मुख्य कारण, मला अधिक महत्वाच्या वाटणार्‍या लेखनात मी मग्न होतो.
मी लेखनाकडे फार उशिरा वळलो. वयाच्या पस्तिसाव्या वर्षी माझी पहिली कादंबरी 'एल्गार' प्रसिद्ध झाली. नंतर मात्र गेल्या पंचेचाळीस वर्षात कोणत्या ना कोणत्या लेखनात गुंतून राहिलो, त्यात सिंहाचा वाटा अर्थातच कादंबर्‍यांचा."

"राधाच्या आयुष्यातील एकमेव दु:ख होतंः समाजात आपली लायकी एक 'रखेली' ही आहे. दिनकरला 'भावजी' म्हणे, तो तिला 'वहिनी' म्हणे. ह्याला काय किंमत आहे हे तिला माहित होतं. एकदा बापू तिला म्हणाला, 'लग्न खालं नाही एवढंच तुझं म्हणणं ना? चल बागेत. आपण गांधर्व विवाह लावू. त्यान खरोखरच तिला बागेत नेलं. उगवत्या सूर्यनारायणाला साक्ष ठेवून त्यानं शपथ घेतली. तिला अनंताचं फूल 'भेट' म्हणून दिलं. राधानं मनापासून त्यात भाग घेतला आणि बंगल्यात आल्यावर खिन्न स्वरात म्हणाली, 'बापू अशी लग्नं लोक मानीत नाही रे.'"

Reader Comments:

sonali karande writes on Fri Jan 8 06:44:51 2016:
garambichi radha ek utkrusht pustak aahe. khar prem karnare anek asatat pan nibhavnare khup kami he mala ya pustakatun kalale.tasech ek kalapremi aapale prem kiva bhavana visrnyasasti kaecha haath dharto . kharach kala hi ek ashi den aahe jichyamule manus manus mhanun olakhala jaato. THANK YOU.

Write your review for this book

Other works of श्री. ना. पेंडसे
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   तुंबाडचे खोत खंड १ व २
   कामेरू
   हद्दपार
   यशोदा

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   राजा शिवछत्रपति
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.