Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर
Author: जे. के. रोलिंग
Publisher: मंजुल पब्लिशिंग हाऊस
Add to Shopping Cart
Price: $11.88 $9.5 20% OFF ( ~320 Pages, R390)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
उन्हाळ्याच्या सुट्टीत हॅरी पॉटर घरी आल्यापासून त्याची मावशी आणि काका त्याला फारच वाईट वागणूक देत असतात. तो आपल्याला कधी एकदा हॉगवर्टस जादू-तंत्र विद्यालयात जायला मिळेल अशी तळमळून वाट बघत असतो. परंतु त्याच्याकडे एक बुटका येतो आणि सावध करतो की पुढील वर्षी हॉगवर्टसमध्ये अशा भयानक घटना घडणार आहेत, की ज्यात त्याचा जीवही जाऊ शकतो.
आणि खरोखरच अशा भयंकर घटना घडतातही. हॅरी पॉटर हॉगवर्टसमधल्या दुसर्‍या वर्षी खूप विलक्षण अनुभव घेतो. कार हवेत उडवणं, क्विडिचमध्ये पैलवानच्या हल्ल्यातून थरारकपणे वाचणं वगैरे. परंतु खर्‍या अर्थाने जेव्हा रहस्यमय तळघर उघडते, आणि एकामागून एक विद्यार्थी जेव्हा निर्जीव व्हायला लागतात, तेव्हा मात्रं दहशतीचे वातावरण निर्माण होते.
तळघर कोण उघडतंय ? सैतानी जादूगार वॉल्डेमॉर्टचे खास विश्वासू मिस्टर मॅल्फॉयचा मुलगा ड्रॅको मॅल्फॉय तर उघडत नसेल ना? की हॅग्रिडचे उद्योग आहेत हे? का हॉगवर्टसमध्ये सगळ्याना ज्याचा सर्वाधिक संशय येतोय, तो खुद्द हॅरी पॉटर तर नसेल ना ?
अनुवादक : मंजूषा आमडेकर

Write your review for this book

Other works of जे. के. रोलिंग
   हॅरी पॉटर आणि अझ्कबानचा कैदी
   हॅरी पॉटर आणि हाफ ब्लड प्रिन्स
   हॅरी पॉटर आणि अग्निचषक
   हॅरी पॉटर आणि फिनिक्स सेना
   हॅरी पॉटर आणि मृत्युदेवतेच्या भेटी

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.