Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


इसापनीतीतल्या ५०१ गोष्टी
Author: शांताराम कर्णिक
Publisher: मनोरमा प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~230 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
अधिक गुणी व्हा !
जगातील अमर वाङ्मयात ज्यांनी अढळ स्थान मिळविले आहे व जगातील बहुतेक सर्व विकसित भाषांमध्ये.ज्यांची भाषांतरं झाली आहेत, अशा इसाए-कथांचा हा नवा मराठी अवतार आहे. विद्वानांच्या मते, इसापने ग्रीक भाषेत वास्तविक दोन-अडीचशे कथा लिहिल्या आहेत. आज त्याच्या नावे ज्या ५३० कथा जमा झाल्या आहेत, त्या म्हणजे इतरांनी त्यात टाकलेली भर आहे; ही गोष्ट कुणाही चिकित्सक वाचकाला पटणारी आहे. सध्याच्या त्याच्या अनेक कथांमध्ये कथा तीच, फक्त पात्रे वेगळी' असे जे झालेले दिसून येते, ते त्यामुळेचही पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मी काही कथा मुद्दाम गाळल्या आहेत. इसएच्या कथा या बव्हंशी मानवेतर प्राण्यांच्या असल्या तरी त्यांच्याद्वारे त्याने संदेश मात्र मानवजातीलाच दिलेले असल्याने, एक प्रकारे या बोधकथा लेकी बोले, सुने लागे,' अशा त-हेच्या म्हणजेच 'अन्योक्तीकथा' आहेत. इसापने मूलत: या कथा जरी मोठ्यांसाठी लिहिल्या असल्या, तरी आजची उगवती पिढी ही अत्यंत तरल बुद्धीची निपजली असल्याने, मी या कथा त्यांनी वाचाव्यात म्हणून अतिशय सोप्या पण आकर्षक भाषेत लिहिण्याचा प्रयत्न केला. आहे.
इसएच्या कथा जशा बोधप्रद आहेत, तसेच त्याचे जीवनही मोठे स्फूर्तिदायी आहे. इसवी सनापूर्वी सहाव्या शतकात सध्याच्या तुर्कस्थानात तीन-चार राज्ये होती. त्या काळी क्रिमियन, सिरीयन इत्यादी रानटी चाच्यांच्या टोळ्या या राज्यातील गावांवर हल्ले करीत आणि संपत्तीच्या लुटीबरोबरच बायकामुलींनाही पळवून नेऊन त्यांना गुलाम म्हणून विकीत. एकदा असाच भयंकर प्रकार घडला. सिसीलिया गावावर चाच्यांची धाड आली. इस त्या वेळी आपल्या आईच्या उदरात वाढत होता आणि त्याचा पिता खलाशी म्हणून एका जहाजाबरोबर सफरीवर गेला होता. अशा स्थितीत चाच्यांनी त्या गावात लुटालूट, कत्तल, जाळपोळ केली आणि गावातल्या तरूण स्त्रियांबरोबर इसापच्या आईलाही पळवून मास शादच्या जॅडमन नावाच्या निकाला तिला गुलाम म्हणून विकूज. टाकले. या जॅडमनच्या घरचे कष्टमय जीवन ती जगत असतानाच इसापचा जन्म झाला.
कुरूप व धड चांगलेसे बोलताही येत नसलेला इसाप हा तेरा-चौदा वर्षांचा होतो न होतो, तोच जॅडमन याने इसाएच्या आईला कुठल्यातरी गावच्या धनिकाला गुलाम म्हणून विकले, तर इसाएला त्याने गुलाम म्हणून फ्रिजिया देशातील झांथस नावाच्या तत्त्ववेत्त्याला विकले. इसाची असामान्य बुद्धिमत्ता व त्याच्या ठिकाणचे चातुर्य यांची ओळख पटल्याने झांथस त्याला प्रेमाने वागवू लागला.
इसाए एवढा चतुर होता की, त्याने आपला धनी झांथस यालाही अनेक वेळा आलेल्या अडचणींतून बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवला. त्यामुळे त्याच्यावर प्रसन्न होऊन झांसने त्याला गुलामगिरीतून मुक्त केले.
इसएच्या तुर्याची कीर्ती लीडिया देशाचा राजा क्रीसस याच्या कानी गेली. त्याने त्याला आपल्याकडे बोलावून घेऊन आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले. इसापच्या कथा या बहुतांशी याच काळात त्याने लिहिलेल्या आहेत. क्रीससने एकदा डेल्फी येथील देवाच्या पुजा-यांना वाटण्याकरिता इसाएकडे मोठी रक्कम दिली व त्याला डेल्फी येथे पाठविले. इसाए त्याप्रमाणे तिकडे गेला, परंतु धर्माच्या नावाखाली तिथल्या पुजा-यांचा चाललेला दुराचार व ढोंगबाजी यामुळे चिडलेल्या इसापने त्या पुजा-यांची कानउघाडणी केली व राजाने दिलेली रक्कम त्या पुजा-यांना न देता, परत राजधानीची वाट धरली. यामुळे संतप्त झालेल्या पुजा-यांनी इसापचा वाटेत खून केला.
सनातनी समाजाने आपल्या आईवडिलांवर आत्महत्त्या करण्याचा प्रसंग आणला आणि आपला व आपल्या भावंडांचा अनन्वित छळ केला, तरी ज्ञानेश्वरांनी सर्वाचे कल्याण करण्याचे मागणे देवाकडे मागितले, त्याचप्रमाणे जगाचे अत्यंत वाईट अनुभव आले असतानाही, इसपने समाजाचे प्रबोधन करण्याच्या हेतूने बोधकथांचे शेकडो दीप प्रज्वलित केले. हा प्रकाश लहान मुलामुलींपर्यंत सहज पोहोचावा व त्यांच्या जीवनाचा पुढला प्रवास सुखाचा व्हावा, या उद्देशाने मनोरमा प्रकाशनचे मालक श्री. अनिल फडके यांनी सोप्या व रोचक भाषेत या कथा लिहिण्याची इच्छा मजपाशी व्यक्त केली. हे पुस्तक म्हणजे त्याचेच फलित आहे.
- शां. स. कर्णिक

Reader Comments:

savvy writes on Thu Nov 10 19:02:18 2005:
Hi , this book is very good for kids and for adults too.

Write your review for this book

Other works of शांताराम कर्णिक
   पंचतंत्र
   संस्कार-सुधा
   संस्कारसरिता
   ७५ गोष्टी श्रीकृष्णाच्या
   ५५१ हास्यविनोद

Similar books:
  कथासंग्रह
   तार्‍यांचे बेट
   बटाट्याची चाळ
   निवडक चि. त्र्यं. खानोलकर
   चिमणरावांचे चर्‍हाट
   सह्याद्रीच्या पायथ्याशी
   More ...  
  सांस्कृतिक
   भारतीय संस्कृती
   संस्कारधन
   श्री. अरविंद
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   कालनिर्णय पंचांग (कॅलेंडर) - संच ५
   More ...  
  बालवाङ्मय
   वयम मोठम खोटम
   जादूच्या गोष्टी
   सुरस गोष्टी
   नवे गोकुळ
   राष्ट्रीय व धार्मिक सण आणि उत्सव
   More ...  
  अनुवाद
   सिंधी साहित्याचा इतिहास
   जवाहरलाल नेहरू
   अजुनी वाढताती झाडे
   कान्होजी आंग्रे
   पोरवय
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.