Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


रहाट गाडगं
Author: चिं. वि. जोशी
Publisher: कॉंटिनेंटल प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.31 $2.64 20% OFF ( ~138 Pages, R70)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
चिं. वि. जोशी यांचा प्रारंभीचा विनोद विडंबनात्मक, कोटीप्रचुर असाच आहे. कोल्हटकरी विनोदाचे वळण यात स्पष्ट दिसते. पण हळुहळू ते उपहासाकडून परिहासाकडे वळले. त्यातूनच पुढे 'चिमणराव'चा जन्म झाला. पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय जीवनातील दारिद्र्य, अज्ञान, निरागसपणा यांचे मोठे खुसखुशीत दर्शन चिमणरावच्या जगात घडते. मनुष्यस्वभावातील विसंगती, खोटा डौल, आत्मप्रौढी यावर यातून मोठा वेधक प्रकाश झोत टाकला आहे. प्रसंगनिष्ठ आणि व्यक्तिनिष्ठ अशा दोन्ही जातींच्या विनोदाचा सुंदर संगम cइं. वि. जोशी यांच्या लेखनात अनेक ठिकाणी आढळतो.
चिमणराव, गुंड्याभाऊ, काऊ, मोरू-मैना यांच्याच जगातील खानावळवाल्या भीमाआजी असेच आपले लक्ष वेधून घेतात. वाचकाचे प्रेम आणि सहानुभूति मिळवतात. भीमाआजीचे अज्ञान, माणसे पारखण्याचे कसब, काबाडकष्टच्या आयुष्यातही टिकवून ठेवलेली मिश्किल विनोदी वृत्ती - सारे कसे चटका लावणारे.
'रहाट गाडगं' ही लघुकादंबरी म्हणजे या मिश्किल म्हातारीच्या जीवनाची तिनेच सांगितलेली कहाणी. जुन्या पिढीतले पांढरपेशे आणि त्या काळातील हतबल स्त्री व तिची सुखदु:खे सहज सांगून जाणारी ही आत्मकहाणी. वाचकाला हसवताहसवता त्याला हळूच अंतर्मुख करणारी. चिं. वि. जोशी यांच्या विनोदाचे एक वेगळेच सामर्थ्य या लेखनात ध्यानी येते.

Write your review for this book

Other works of चिं. वि. जोशी
   चिमणरावांचे चर्‍हाट
   हास्य-चिंतामणी
   ओसाडवाडीचे देव
   मोरू आणि मैना
   वायफळाचा मळा

Similar books:
  कादंबरी
   मृत्युंजय
   श्रीमान योगी
   स्वामी
   पार्टनर
   राधेय
   More ...  
  विनोदी
   बटाट्याची चाळ
   असा मी असामी
   अपूर्वाई
   हसवणूक
   अघळ पघळ
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.