Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


एकम
Author: मिलिंद बोकील
Publisher: मौज प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $2.39 $1.91 20% OFF ( ~74 Pages, R70)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
कथात्म वाङ्मयात जगणे मांडलेले असते. जगणे प्रसंगांतून घडते. प्रसंगांत काही ज्ञात तर काही अज्ञात असते. ज्ञानात काही मूर्त असते; काही अमूर्त असते. ज्ञातातल्या अमूर्ताचा शोध घ्यायचा असतो. अज्ञानातल्या मूर्ताचा आणि अमूर्ताचा शोध घ्यायचा असतो. मिलिंद बोकील यांच्या "एकम' या कादंबरीकेने ज्ञातातल्या अमूर्ताचा आणि अज्ञातामधल्या मूर्त आणि अमूर्तांचा शोध प्रवास अधोरेखित केला आहे.

Review courtesy of Maharashtra Times:
म. टा. रविवार २१ मार्च २०१०
एकटेपणाचे उत्खनन
- राजीव काळे

'एकटेपणा' म्हणजे नेमके काय? एकटेपणा आणि एकाकीपणा सारखाच की भिन्न? एकटेपणा असतोच की तो येतो? एकटेपणा हे वास्तव की भ्रम? माणसांच्या गराड्यात स्वत:ला गुंतवून घेतले, तर हा एकटेपणा नष्ट होतो का? सृजनशील कलावंतांना हा एकटेपणा सोसावाच लागतो का? की एकटेपणा वा एकाकीपणा सोसणारेच कलावंत होतात? एकटेपणाच्या आवर्तात नात्यांचे बंध कसे जोडायचे... राखायचे... निभावायचे? कुठली नाती खरी आणि कुठली वरवरची?...
'एकम' या कादंबरीतले हे काही प्रश्न. हे प्रश्न आणि कादंबरीतल्या इतर प्रश्नांशी भिडणे ही सोपी गोष्ट नव्हे. अत्यंत जटिल असे त्यांचे स्वरूप. या प्रश्नांनी आवाक्यात घेतलेला प्रदेशही खूप मोठा आणि मुख्य म्हणजे काहीसा धुक्यात हरवलेला. या वास्तवाचे भान ठेवून लेखकाने या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आहे. कादंबरीतील प्रमुख व्यक्तिरेखा असलेली देवकी हे या झुंजीचे प्रमुख साधन.
देवकी उतारवयाकडे झुकलेली. स्वत:ला हवे ते व तशाच रीतीने लिहिणारी कादंबरी लेखिका. तिचे लेखन लोकप्रिय गुलछबू नाही. ते भवतालाचे विलक्षण भान असणारे असे तिचे लेखन. तिची लेखनाची ईर्ष्या व निष्ठा इतकी जागी की त्यासाठी राहते शहर सोडून दिल्लीतही पतीसोबत जाण्याची तिची तयारी नाही. चांगल्या अर्थाने आत्मकेंदित अशी ही स्त्री. मुलाविषयी तिला अपार जिव्हाळा. मात्र, तो परदेशात. दोघांतील संबंध अत्यंत प्रेमाचे. शहरातच, मात्र थोड्या लांब अंतरावर राहणार्‍या देवकीसाठी तिच्या संवादातल्या दोन-चार मैत्रिणी, घरी धुणीभांड्यासाठी, स्वयंपाकासाठी येणार्‍या बायका हेच मुख्य विश्व. देवकीची मुलाखत घेण्यासाठी एक तरुणी तिच्या घरी येते. त्यांच्यातील संवाद व देवकीचा स्वत:शी चाललेला, मैत्रिणीशी होणारा संवाद, थोड्या काळासाठी घरी आलेल्या मुलाशी होणारा संवाद या सगळ्यातून होते एकटेपणाचे उत्खनन. देवकीशी संवाद साधणारी पात्रे विविध असली ती निमित्तमात्र आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून देवकी स्वत:शी संवाद करीत आहे, असे अनेकदा वाटत राहते. पोटाच्या विकारामुळे देवकी आयुष्याच्या अखेरच्या वळणावर पोहोचते आणि तेथे हा संवाद अधिक गहिरा, सखोल होत जातो.
देवकी एकटी राहात असली तरी तिला असहायतेचा, विषण्णतेचा किंचितही स्पर्श नाही. बुद्धिमान देवकी हा एकटेपणा तटस्थतेच्या भिंगातून निरखते. त्याचद्वारे लेखक आयुष्य, एकटेपणा, नाती या विषयी गंभीर चिंतन नोंदवतात. एकटेपणाचे उत्खनन ते हेच. त्या उत्खननातून हाती लागतो तो एकतत्त्वाचा गाभा. हे एकतत्त्व देवकीला तिच्या कादंबरीतील पात्रांसह, जित्याजागत्या माणसांसह, अवघ्या भवतालास एकाच कवेत घेणारे. मी-तू-हे-ते असले सगळे भेद मिटवून टाकणारे. उर धपापून टाकणारा शोध थांबवणारे.
'एकम'मधील सारी पात्रे ठाशीव असली तरी कादंबरीभर झिरपलेले देवकीचे चिंतन हे अव्यक्त अशाच गोष्टींबाबतचे आहे. आवश्यक गांभीर्य राखून ते शक्य तितक्या सुगम शब्दांत मांडणे ही मोठीच जबाबदारी लेखकावर होती. ती त्यांनी उत्तम पार पाडली. त्यांच्या लेखणीने थोडी जरी वेगळी वाट धरली असती तरी रूक्ष चिंतनाचे संकलन, असे 'एकम'चे स्वरूप झाले असते. ते तसे झाले नाही. मात्र, काही ठिकाणी त्याच त्याच भावनांच्या रंगांची पुनरावृत्ती झाल्याने थोडा रेंगाळलेपणा येतो. तसेच, देवकी नामक बुद्धिमान आणि कमालीच्या संवेदनशील स्त्रीच्या मनोविश्वात, भावविश्वात समकालात, सभोवताली घडणार्‍या घटनांना जवळपास काहीच स्थान नसावे, हे ही खटकणारे. तिचे आताचे विश्व सीमित झाले आहे की त्यावर तिच्या मनात प्रतिक्रियांचे कुठलेच तरंग उमटत नाहीत? अर्थात, येथे लेखकीय स्वातंत्र्याचा फायदा लेखकाला मिळू शकतोही. तो द्यायचा की नाही, या ज्या-त्या वाचकाचा प्रश्न.


Loksatta Review
Other Links:

Write your review for this book

Other works of मिलिंद बोकील
   उदकाचिया आर्ती
   जनाचे अनुभव पुसतां
   समुद्र
   गोष्ट मेंढा गावाची
   शाळा

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.