Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


उत्कर्षाचा राजमार्ग
Author: ह. अ. भावे
Publisher: सरिता प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $5.27 $4.21 20% OFF ( ~220 Pages, R110)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
लोकसत्ता रविवार ५ ऑकटोबर २००३

यशासाठी...थोडे काही

आयुष्यात प्रत्येकालाच यश मिळवण्याची धडपड करावी लागते. पण यशप्राप्तीची सरळ, सोपी तंत्रे कोणालाच सापडत नाहीत. त्यासाठी मेहनत अटळ असते. पण ही मेहनत करताना, कष्ट घेताना कोणाता मार्ग अनुसरावा किंवा कोणती तत्त्वे आचरणात आणावीत यासाठी मार्गदर्शन मिळाले तर यशाचा मार्ग थोडा तरी सुकर होऊ शकतो. पण हे मार्गदर्शन कोणा व्यक्तीकडून वैयक्तिक पातळीवर मिळण्याची शकयता या कमीच असते. अशा वेळी काही पुस्तकांच्या मदतीने स्वत:चे मार्ग आखता येतात.

'उत्कर्षाचा राजमार्ग' व 'तू तुझा भाग्यविधाता' ही ह. अ. भावे यांची पुस्तके आहेत. ही पुस्तके ओरिसन स्वेट मार्डेन यांच्या 'रायजिंग इन द वर्ल्ड' व 'सेल्फ इनव्हेस्टमेंट' या पुस्तकांचे भावानुवाद आहेत. यश मिळवण्यासाठी सकारात्मक विचारांची आवश्यकता असते. 'उत्कर्षाचा राजमार्ग' व 'तू तुझा...'द्वारे लेखकाने संकटांसारख्या गोष्टीचाही सकारात्मक विचार करायला प्रवृत्त केले आहे. भारतीय संस्कृतीत रुजलेली उदाहरणे देऊन स्वावलंबन, धैर्य, मित्रत्व, वाचनाचे महत्त्व, महत्त्वाकांक्षा या गुणांचे महत्त्व ठसवलेले आहे. अतिस्वार्थी माणसे नावडती होतात, चातुर्याची लक्षणे कोणती, आळसामुळे अपयश असे मथळे देऊन छोटया छोटया परिच्छेदांमधून तरुणांसाठी संदेश दिला आहे. गरज आहे तिथे परदेशी उदाहरणांचा वापरही या पुस्तकांमध्ये केला आहे.

आजच्या धावपळीच्या जगात प्रत्येक माणूस स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी धडपडत असतो. या धडपडीला योग्य वळण देण्यासाठी अशा पुस्तकांचा उपयोग नककीच होऊ शकतो.

-- अनुजा चवाथे

Write your review for this book

Other works of ह. अ. भावे
   एक गुलाम: ओलायुदाह इक्विनो याचे आत्मचरित्र
   मराठी-इंग्रजी शब्दकोश (वरदा)
   विस्तारित शब्दरत्नाकर (लहान टाईपातील)
   पुनरुत्थानयुगाचे अग्रदूत न्यायमूर्ती म. गो. तथा माधवराव रानडे यांचे चरित्र
   जगाला प्रेम अर्पावे

Similar books:
  अनुवाद
   सिंधी साहित्याचा इतिहास
   जवाहरलाल नेहरू
   अजुनी वाढताती झाडे
   कान्होजी आंग्रे
   पोरवय
   More ...  
  शैक्षणिक
   मुस्लिम मनाचा शोध
   उद्यमशलाका
   यमुनापर्यटन
   धार आणि काठ
   भाषणरंग: व्यासपीठ आणि रंगपीठ
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.