Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


अजिंठा
Author: राधिका टिपरे
Publisher: कृष्णा प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $27.42 $21.93 20% OFF ( ~350 Pages, R900)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
अजिंठामधील भित्तीचित्रे ही अतिशय प्राचीन आहेत. ही भित्तीचित्रे केवळ हौसेमौजेसाठी काढलेली नसून ती तत्कालीन समाजजीवनाचा आरसा आहेत. त्यामुळे तत्कालीन समाजजीवनाचे एक सुस्पष्ट आणि देखणे चित्रण त्यातून होते. धर्मसंकल्पनांचा कथाविस्तार त्यामध्ये आहे. त्यामुळे एका अर्थाने पौराणिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचे एक समृद्ध दालन म्हणून या लेण्यांमधील भित्तीचित्रे आणि शिल्पांकडे पाहिले जाते. विशेष म्हणजे या सर्व अद्भुत कलाकृती साकारणार्‍या कलाकारांची नावे अज्ञात आहेत. त्यामुळे टिपरे यांनी हे पुस्तकही त्या अनाम कलाकारांनाच अर्पण केलेले आहे.
अजिंठामध्ये सुंदर शिल्पकामाने नटलेल्या ३० गुफा आहेत. त्यातील दीड-दोन हजार वर्षांपूर्वी काढलेली अजंठा म्यूरल्स हा तर एक मोठा ठेवा आहे. अजिंठा हे कलासाधना करण्याचे केंद्र होते आणि शिल्पकलेइतकेच त्या काळीदेखील चित्रकलेला महत्त्व होते, या बाबी तेथील उपलब्ध संचितातून ध्यानात येतात. त्याचे महत्त्व व सौंदर्य अतिशय रसाळ व ओघवत्या शैलीत उलगडण्याचा प्रयत्न राधिका टिपरे यांनी केलेला आहे. अजिंठ्यातील शिल्पे ही दगडात एकसंध असल्याने तिथे चूक करण्याची परवानगी नव्हती. कारण चूक झाली तर दगड बदलता येणार नव्हता, त्यामुळे तत्कालिन शिल्पकार हे किती तयारीचे असतील याचा अंदाज आपल्याला टिपरे यांच्या विश्लेषणातून व त्यांनी दिलेल्या माहितीतून येत जातो. त्याचबरोबर दोन हजार वर्षांपूर्वीचे समाजजीवन कसे असेल याचीही ओळख या पुस्तकातून होत जाते. जातक कथांवर आधारलेल्या प्रसंगांची वर्णनेही प्रवाही पद्धतीने यात रेखाटलेली आहेत. लेखिकेची रसग्रहण क्षमता कौतुकास्पद आहे.
व्यासंग, प्रत्यक्ष अनुभूती आणि पूरक संदर्भ ग्रंथांची मदत अशा तीनही गोष्टींच्या साह्याने हे लेखन केलेले असल्याने ते अधिक वस्तुनिष्ठ आणि अभ्यासपूर्ण झालेले आहे. एकूण ३२० पानांचा हा ग्रंथ असून त्याला ज्येष्ठ पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ डॉ. गो. बं. देगलुरकर यांची प्रस्तावना लाभली आहे. त्यात उच्चार व लेखनातील काही त्रुटींचा त्यांनी उल्लेख केला असून तो जसाच्या तसा देण्याचे औदार्य लेखिकेने दाखवले आहे.
-- पराग पोतदार. साप्ताहिक दकाळ ३ ऑगस्ट २०२०

Write your review for this book

Other works of राधिका टिपरे
   कैलास मानस एक पर्वतयात्रा
   सावरिया
   आठवणीतील पाऊलवाटा
   परिणती

Similar books:
  इतिहास
   श्रीमान योगी
   मुस्लिम मनाचा शोध
   गांधीहत्या आणि मी
   मराठी वाङ्मयाचा (गाळीव) इतिहास
   सिंधी साहित्याचा इतिहास
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.