Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


भिन्न : एक आकलन
Author: पुरुषोत्तम सदानंद तायडे
Publisher: अक्षरवाङ्मय प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~130 Pages, R150)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
प्रास्ताविक :
कविता महाजन यांनी आपल्या समकालीन समाज जीवनातील स्त्रियांच्या समस्यांना स्फुट लेख, कथा, कविता, कादंबरी व अनुवाद आदिंमधून वाचा फोडली आहे. या प्रकरणात कविता महाजन यांच्या वाङ्मयीन व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण मांडलेली आहे. ही मांडणी करताना लेखकाचे साहित्य व त्याचे लौकिक व्यक्तिमत्त्व परस्परावलंबी असते, हे गृहित धरलेले आहे. कोणतेही लेखन हे लेखकाच्या किंवा लेखिकेच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक अप्रत्यक्ष वाङ्मयीन आविष्कार असते. आपल्या लेखनातून लेखक जीवनासंबंधी काही दृष्टिकोन मांडत असतो. एक व्यक्ती या नात्याने लेखकाची समाजात जडणघडण होत असते. त्यांच्यावर समकालीन वास्तवाचे संस्कार होतात, मूल्यदर्शनाचा प्रभाव असतो, त्या सर्वातून लेखकाचा जीवनाकडे बघण्याचा विशिष्ट दृष्टिकोन निर्माण होत असतो.
बहुतांश वेळा लेखकाची वाङ्मयविषयक भूमिका त्याच्यावरील मूल्यसंस्कारांच्या, चरित्र घटकांच्या आधारे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण कशी झाली हे कळते. त्यांच्या वाङ्मयीनकृतिचे आकलन अधिक नेटकेपणाने करता येऊ शकते. या दृष्टिकोनातूनच कविता महाजन यांच्या साहित्यकृतीचे आकलन अधिक नेटकेपणाने करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कविता महाजन यांच्या भिन्न कादंबरीतून महानगरीय स्त्रियांच्या जगण्याचे अनेक पैलू समोर आले आहेत. या कादंबरीचा समग्र शोध पुरुषोत्तम तायडे यांनी भिन्न : एक आकलन' या ग्रंथातून घेतला आहे. स्त्री आणि पुरुष यांच्या लैंगिक जगण्याचे विविध स्तर या रिपोर्ताज' स्वरूपात असलेल्या कादंबरीतून लेखिकेने मांडले आहेत. नवआधुनिक जगात बाईचे वस्तूकरण अधिक झपाट्याने झाले. घरातील बाई बुरख्यात आणि बाहेरील बाई बिकनीत' ही पितृसत्ताक व्यवस्थेची रणनीती जुनीच असली तरी नवभांडवलशाहीच्या काळात ती अधिक दृढमूल होत गेली. मुंबईसारख्या महानगरात वावरणाच्या मध्यमवर्गीय स्त्रीपासून वेश्या, हिजडा, पुरुष वेश्या, धगड, समलैंगिक संबंध ठेवणारे स्त्री-पुरुष या व्यापक पटावर कविता महाजन लैंगिकतेतील सामाजिक राजकारण मांडत जातात. यात वासनेच्या भट्टीत होरपळत जाणान्या स्त्रियांचे वेदनादायी जगणे चित्रित होते. आधुनिक समाजाची काळी बाजू यानिमित्ताने समोर येते. स्त्रियांचे शारीरिक आणि मानसिक या दोन्ही पातळ्यांवर शोषण होत असते. स्त्रियांना लैंगिकतेशी बांधून ठेवण्याचे काम पितृसत्ताक व्यवस्था नेहमीच करीत असते. एड्ससारख्या रोगाच्या पाश्र्वभूमीवर महानगरातील स्त्रियांच्या जगण्यातील उद्धवस्तता नेमकी कशी आहे, याचा शोध या ग्रंथात घेतला आहे.
स्त्री-समस्याकेंद्री असलेल्या भिन्न कादंबरीतील धर्म, वर्ण, वर्ग, जात आणि लिंग या पितृसत्ताक संकल्पना बाईच्या आयुष्यावर काय आणि कसा प्रभाव टाकतात याचा शोध भिन्न कादंबरीच्या आधारे लेखकाने घेतला आहे. स्त्रीकेंद्री अभ्यासपद्धती वापरल्यामुळे या ग्रंथातील विवेचन स्त्रीविषयीच्या सामाजिक धारणा अभिव्यक्त करणारे आहे. लैंगिकतेच्या चुकीच्या धारणांमुळे उन्मळून पडलेल्या अनेक स्त्री-पुरुषाचे जगणे भिन्न कादंबरीत कशा पद्धतीने चित्रित केले आहे, याचा घेतलेला हा शोध पुरुषोत्तम तायडे यांची संवेदनशील सामाजिक जाणीव स्पष्ट करणारा आहे.
-- डॉ. वंदना महाजन

Write your review for this book


Similar books:
  समीक्षा
   रसिकहो!
   सर्व सुर्वे
   दुनिया तुला विसरेल!
   धार आणि काठ
   बहिणाबाई चौधरी एक चिंतन
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.