Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


झेंडूची फुले
Author: प्र. के. अत्रे
Publisher: परचुरे प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~172 Pages, R250)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
आचार्य अत्रे यांची सुप्रसिद्ध विडंबन काव्ये.
"... काव्यात क्रांती घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्रात परस्पर-प्रसंशा-संघ स्थापन झाले. तेव्हा त्यांचे ते नियम, ती ध्येये, त्या मंडळाच्या साप्ताहिक बैठका, तो नाविन्याचा व वैशीष्टाचा पोकळ अभिनिवेश, ते एका विषयावर अनेकांनी काव्य करणे, ते क्षुल्लक गोष्टींसाठीसुद्धा एकमेकांनी एकमेकांवर सकाळसंध्याकाळ स्तुतीचा वर्षाव करणे, तसेच कोणी आपण समोर असतांना केशवसुतांना कवि म्हणणेच रास्त नव्हे, असे म्हणावे, तर कोणी गोविंदाग्रज केवळ बुद्धीवर जगले - त्यांना हृदय नव्हते असा निर्वाळा द्यावा; कोणी नव्या प्रकारच्या खाणी खोदाव्या तर कोणी छंदाच्या आणि शब्दांच्या टांकसाळी घालाव्या; एक ना दोन अशी निरनिराळी सोंगे घेऊन ही कविमंडळी वाङ्मयात घुमाकूळ घालू लागली. म्हणूनच मला विडंबनाचे हत्यार उचलावे लागले."
-- आचार्य अत्रे यांची "उपहासिनी"साठी प्रस्तावना यातून.

"बोलूनचालून 'झेंडूची फुले'! यांना वास तरी कसला आणि
रंग तरी कसला? मोहक फुलांच्या सुवासासाठी हपापलेली
रसिकता या बिनवासाच्या आणि भडक रंगाच्या दरिद्री
आहेराचा कसा स्वीकार करणार? उलट तिच्या भा-
वनेची कोमलता दुखावल्याचा उद्धटपणा केल्याचे
पाप मात्र पदरी यायचे! तरीपण वाङ्मयाच्या
वरातीत कोतवाली घोड्याप्रमाणे पुढे पुढे
नाचणार्‍या घोडकवींच्या गळ्यांत सणां-
सुदीचे दिवशी माळा करून घाला-
यला जरी ही 'झेंडूची फुले'
उपयोगी पडली तरी लेख-
काला आपल्या श्रमाचे
सार्थक झल्यासारखे
वाटेल!
-- समर्पणातून

Other Links:

Write your review for this book

Other works of प्र. के. अत्रे
   मी कसा झालो
   मी अत्रे बोलतोय
   हंशा आणि टाळ्या
   कर्‍हेचे पाणी खंड १ - ८
   साष्टांग नमस्कार

Similar books:
  विनोदी
   बटाट्याची चाळ
   असा मी असामी
   अपूर्वाई
   हसवणूक
   चिमणरावांचे चर्‍हाट
   More ...  
  काव्य
   रंग माझा वेगळा
   विशाखा
   मर्ढेकरांची कविता
   चांदणवेल
   एल्गार
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.