Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


बारा पस्तीस
Author: रत्नाकर मतकरी
Publisher: नवचैतन्य प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~200 Pages, R145)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Review courtesy of Loksatta:
लोकसत्ता रविवार, २० एप्रिल २००३

फॅन्टसीच्या अल्याड पल्याड

'बारा-पस्तीस' हा रत्नाकर मतकरी यांचा नवा कथासंग्रह. यात एकूण नू गूढकथा आहेत. गूढकथा हा एक विशिष्ट साहित्यप्रकार आहे. या कथांचा एक विशिष्ट वाचकवर्गही असतो. घटित-आघटिताच्या, ज्ञात-आज्ञाताच्या वेगवेगळ्या शकयता पडताळत भयाच्या विविध रुपांचं दर्शन घडवीत वाचकाला खिळवून ठेवण्याचं काम हा साहित्यप्रकार करतो. बारा-पस्तीस या संग्रहानंही हे काम चोख बजावलं आहे. या साहित्यप्रकारातलं रत्नाकर मतकरी यांचं सामर्थ्य वादातीत आहेच. या कथासंग्रहातल्या नू कथांचं तीन वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करता येईल. भूतकथा, पोलिसीकथा आणि काल्पनिक भीतीच्या मनोएविश्लेषणात्मक कथा. 'कामिनी', 'हात', 'तिघे... तिघी न ती' आणि 'बारा-पस्तीस' या चार कथा भुताची शकयता मांडणार्‍या आहेत. मुंबईच्या गर्दीपासून दूर जून विरारला टुमदार बंगला घेणार्‍या जोडप्याच्या वाटयाला येणारं भूत त्या जोडप्याच्या निव्वळ लैंगिक जीवनाचीच वाट लावत नाही तर त्यांचा संसारच मोडून टाकतं.

'हात' या कथेत मृत पत्नीचे हात पौर्णिमेच्या दिवशी पतीला भेटायला येतात. म्हणजे पतीच्या हातांचंच पत्नीच्या सुंदर हातांमध्ये रुपांतर होतं. पण त्यामुळे मग तिला भेटायचं असतं ते पतीचे हात तिच्या हातात गुंफले जात नाहीत, अशी ही कथा. 'बारा पस्तीस' या शीर्षककथेतही कॉलेजजीवनातला प्रेमाचा त्रिकोण आणि त्यानंतर कधीही न भेटलेली ती मृत्यूनंतर मात्र त्याला गाडी बंद पडण्याचं निमित्त घडवून खेचून आणते.

या कथासंग्रहातल्या 'टरॅप' आणि 'लांडगे' या दोन कथा मात्र पोलिसी कथा म्हणता येतील. एका वृद्ध स्त्रीशी गोड बोलून-फसवून, तिचा खून करुन तिची जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करणारा ठकसेन आणि त्याच्या या हेतूंची कल्पना आल्यावर त्याच्याच जाळ्यात त्याला अडकवणारी प्रेयसी या कथेत आहे. मात्र या भामटयाला अटक झाल्यानंतर तो जिचा खून करणार असतो, तीच त्याला जामीन द्यायचं ठरवते. ही घटना कथेला एकदम वेगळंच वळण देते.

या संग्रहातल्या 'बॉस', 'पुसट रेषा' आणि 'भ्रम' या तीन कथा मात्र इतर कथांच्या तुलनेत एकदम वेगळ्या आहेत. त्यांच्यात गूढता आहे, उत्कंठा आहे, चमत्कृती आहे, पण तरीही मानवी मनातली गुंतागुंत, माणसाच्या मनावर राज्य करणारी वेगवेगळ्या प्रकारची भीती, त्यातून निर्माण होणारं नाटय या तिन्ही कथांमधून प्रत्ययाला येतं. 'बॉस' या कथेत शिरवळ या व्यक्तिरेखेच्या खुनाची संदिग्धता आणि त्याच्या दोन तथाकाथित मित्रांच्या मनातलं भय आहे. 'पुसट रेषा' या कथेत आपण कुणाचा तरी खून करतो आहोत, या कल्पनेच्या अधीन झालेल्या, कल्पनेत ते खून अनुभवणार्‍या नानाच्या या अगतिकतेचा फायदा उठवू पाहणारा मित्र आहे.

गूढकथांमधली गूढता, भुतांची कल्पना किती खरी, किती खोटी वगैरे चर्चेपेक्षा गूढकथा वाचण्यात ज्यांना रस आहे, त्यांच्यासाठी हा संग्रह म्हणजे उत्तम मनोरंजन आहे.

सुनीती कुलकर्णी

Write your review for this book

Other works of रत्नाकर मतकरी
   बकासुर!
   शांततेचा आवाज
   सोनेरी सावल्या
   शब्द .. शब्द .. शब्द!
   एकदा पाहावं करून!

Similar books:
  कथासंग्रह
   तार्‍यांचे बेट
   बटाट्याची चाळ
   निवडक चि. त्र्यं. खानोलकर
   चिमणरावांचे चर्‍हाट
   सह्याद्रीच्या पायथ्याशी
   More ...  
  गूढ
   शेरलॉक होम्सच्या साहसकथा
   शाबास, शेरलॉक होम्स!
   शेरलॉक होम्सच्या चातुर्यकथा भाग १ ते ६
   शेरलॉक होम्सः सुपर-ब्रेन
   मध्यरात्रीचे पडघम
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.