Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


पु.ल. चांदणे स्मरणाचे
Author: मंगला गोडबोले
Publisher: राजहंस प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $10.66 $8.52 20% OFF ( ~310 Pages, R350)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
तब्बल शंभर वर्षांपूर्वी जन्मलेला ... अठरा वर्षांपूर्वी कालवश झालेला ... मात्र दरम्यान तब्बल सहा दशकांचा काळ मराठी मनाला मनसोक्त रिझवणारा ... हा अष्टपैलू प्रतिभावान असंख्य मराठी मनांचा एक कप्पा कायमचा व्यापून बसला आहे ! पुलंचं असणं ... पुलंचं नसणं ... ह्याचं ज्यांना अगत्य आहे, त्या सर्वांसाठी सुप्रसिद्ध लेखिका मंगला गोडबोले यांनी पुलंना शोभेशा शैलीत घेतलेला वेध पुलंच्या जीवनाचा, त्यांच्या काळाचा, काळावर त्यांनी उमटवलेल्या अमिट नाममुद्रेचा !
======
लेखिकेचे मनोगत ...
पुलंचं जीवन आणि कलाकर्तृत्व हा महाराष्ट्राचा जवळपास अर्धशतकी सांस्कृतिक इतिहास आहे, असं मी मानते. त्यावर त्यांच्या हयातीत आणि पश्चात नाना माध्यमांमध्ये नाना प्रकारे लिहिलं-बोललं गेलंय. जातंय. पण ते सुटसुटं, काही वेळा विस्कळीत आणि अनावश्यक नाट्यमय केल्याचं जाणवतं. काही वेळा घटनाक्रमाची गल्लतही आढळते. ही स्थिती आताच, म्हणजे पुलंच्या निधनाला दोन दशकं उलटण्यापूर्वीच असेल; तर काळाच्या ओघात सगळंच विरत, विसरत जाईल, हे भय जाणवतं. त्यावर उतारा म्हणून पुलंचं जीवन व कार्य जास्तीत जास्त प्रामाणिकपणे व यथातथ्य शब्दबद्ध करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. पुस्तकामध्ये उल्लेखलेल्या सर्व व्यक्ती, स्थळं, संस्था, घटना ह्यांची अचूकता वारंवार तपासली आहे. आणि ती जपत असताना रुक्ष इतिहासाचा, जंत्रीचा बाज येऊ नये याचीही काळजी घेतली आहे.

Other Links:

Write your review for this book

Other works of मंगला गोडबोले
   झुळूक
   अळवावरचे थेंब
   नवी झुळूक
   सह-वास हा सुखाचा
   खुणेची जागा

Similar books:
  आठवणी
   नाच ग घुमा
   आहे मनोहर तरी ...
   गणगोत
   पुरचुंडी
   मैत्र
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.