Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


भक्तिकोश खंड २ - भारतीय संत
Author: शंकर वा. अभ्यंकर
Publisher: आदित्य प्रतिष्ठान
Add to Shopping Cart
Price: $45.7 $36.56 20% OFF ( ~650 Pages, R1500)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
अंतरंग -
भाग १ - भक्तीचा उगम आणि विकास
वेदवाङ्मयातील उपासना म्हणजेच भक्ती होय
ईश्वराचे अस्तित्व
ईश्वराचे ऋत
दार्शनिक दृष्टी
ईश्वराचे स्वरूप
ईश्वर - सगुण ब्रह्म
भक्तीचे स्वरूप
भक्तिव्याख्या
भक्तीचे प्रकार
गौणी व पराभक्ती
ज्ञान आणि भक्ती
भक्तीची सुलभता व दुर्लभता
भक्तीची वैशिष्ट्ये व थोरवी
भक्तियोगाचे अलौकिकत्व
भक्तीचे गोमटे फळ
वेदातील भक्ती
भक्तिसाधने
प्रार्थना
ईश्वराचे सार्वभौमत्व
ईश्वराचे सद्गुण
भक्तीतील प्रपत्ती वा शरणागती
भक्तीतील आसक्ती
कर्माची प्रशंसा
पराभक्तीसाठी आत्मज्ञान अपरिहार्य
ब्राह्मण ग्रंथातील भक्ती
उपनिषदातील भक्ती
श्वेताश्वतर उपनिषदातील भक्ती
गुरूची आवश्यकता
भक्तिसाधने
ओम्कारोपासना
उपनिषदे
रामायणातील भक्ती
महाभारतातील भक्ती
पुराणातील भक्ती
भक्तिमार्गाचा उदय
भागवतधर्माची भक्ती
पाञ्चरात्र भक्ती
वैखानस आगमातील भक्ती
भाग २ - संत स्वरूप-लक्षण- माहात्म्य
संतस्वरूप
'संत' संद्न्येचा अर्थ
संतांचे प्रकार
संतांची लक्षणे
संतांचा महिमा
संत आणि चमत्कार
संतांना का अनुसरावे?
भाग ३ - संतदर्शन
आंध्र प्रदेशातील संत - अन्नमाचार्य, त्यागराज, पोतन्ना, वेमन्न
आसामातील संत - शंकरदेव
उडिसातील संत - जगन्नाथदास (अतिबड.), सारलादास
उत्तर प्रदेशातील संत - कबीर, तुलसीदास, सूरदास
कर्नाटकातील संत - अक्क महादेवी, कनकदास, पुरंदरदास, श्रीबसवेश्वर
काश्मीरमधील संत - परमानंद, लल्लेश्वरी
केरळातील संत - चेरुश्शेरी, नम्पूतिरि, तुंचत्तु, एषुत्तच्छन, पून्तानम, नम्पूतिरि, मेल्पुत्तूर, नारायण भट्टतिरि
गुजराथेतील संत - अखा भगत (अखो), नरसी मेहता
तामिळनाडूमधील संत - आंडाळ अप्पर (तिरुनाउक्करसु), कुलशेखर, तिरुप्पा आवार, तिरुमंगै आवार, तिरुमळिशै आळ्वार, तिरुमूलर, तिरुवल्लुवर, तिरुज्ञानसंबंधर, तोंडरअडिप्पोडि आळ्वार, नम्माळवार पेय आळ्वार, पोग्गै आळ्वार, पेरियाद्वार, भूतत्तु आळ्वार, मधुरकवी, माणिक्कवाचकर, सुन्दरमूर्ति, स्वामीगळ
पंजाबातील संत - गुरू अंगददेव, गुरू अमरदास, गुरू अर्जुनदेव, गुरू गोबिंदसिंह, गुरू तेगबहाद्दर, गुरू नानकदेव, गुरू रामदास, गुरू हरिकृष्ण, गुरू हरिगोबिंद, गुरू हरिराय
बंगालमधील संत - चैतन्य महाप्रभू
बिहारमधील संत - दरिया
महाराष्ट्रातील संत - एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, रामदास, ज्ञानेश्वर
राजस्थानातील संत - दादू दयाल, मीराबाई
परिशिष्टे
प्रांत आणि संत यांची अकारविल्हे विभागणी
संदर्भ ग्रंथसूची
प्रवचनमाला, व्याख्याने, कीर्तने

Write your review for this book

Other works of शंकर वा. अभ्यंकर
   भक्तिकोश खंड १ - भारतीय आचार्य
   समर्थ रामदास
   गीतासागर (पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध)
   वारकरी संप्रदाय
   संत नामदेव

Similar books:
  धार्मिक
   समर्थ रामदास विवेक दर्शन
   श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत
   श्रीगुरुचरित्र ( मोठा टाइप )
   श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.