Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


कारगिलच्या शौर्यकथा
Author: दिवाकर देशपांडे
Publisher: आदित्य प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.02 $2.41 20% OFF ( ~126 Pages, R100)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
सर्व युद्धमथा रम्य असतात असे नाही. यासाठी कथांची निवड योग्य असावी लागते. लेखकाने निवडलेल्या या संग्रहातील कथा बराचश्या या कसोटीला उतरतात!

Review courtesy of Maharashtra Times:
५मार्च२०००
संस्मरणीय संग्राहय शौर्यकथा
- लेफ ट. क. श्री. का. खासगीवाले

कारगिलच्या तापलेल्या तव्यावर आपली भाकरी आयती भाजून घेण्याचा मोह बर्‍याच जणांना
झाला होता.

हाती लागेल तो मजकूर जरा वेगळया, आकर्षक पद्धतीने मांडून थोडे पैसे कमवायचे व
आपलेही नाव लेखकांच्या यादीत समाविष्ट करायचे बरेच प्रयत्न झाले. पण सुदैवाने
‘कारगिलच्या शौर्यकथा’ हा लेखक दिवाकर देशपांडे यांचा प्रयत्न निश्चितच वेगळा आहे.
दिवाकर देशपांडे यांना आपण प्रामुख्याने ओळखतो, ते कारगिल युद्धाच्या वेळेस त्यांनी
चालवलेल्या स्तंभलेखनामुळे. त्यांची स्वतंत्र, सडेतोड व अभ्यासपूर्ण लेखनशैली व बातमीतील
मानवी-अंश सुरेखपणे खुलवून आपल्याला, आपल्या नकळत बातमीच्या पलीकडील
सैनिकापर्यंत नेण्याचे त्यांचे कसब स्तंभाच्या चौकटीत अडकू नये, असे सारखे वाटत होते. मी
स्वत: एक सैनिक असल्यामुळे असेल; पण मराठीतील सैनिकी विषयावरील लेखकांचा,
लेखांचा व ते छापू शकणार्‍या संपादक, प्रकाशकांची वानवा नेहमीच डाचत असे. महाराष्टृचा
सैनिकी इतिहास शिवाजी महाराजांपासून सुरू होतो आणि शिवाजी महाराजांपाशीच संपतो, असे
वाटते. यात पेशवाईचा उल्लेख एक अपवाद म्हणूनच करायचा. इतिहास-लेखनाचा हा
प्रकारदेखील युद्धशास्त्र किंवा युद्धकलेच्या वाटेला न जाता सौंदर्यशास्त्र व अलंकारिक भाषेचा
नमुनाच जास्त असतो. या पार्श्वभूमीवर दिवाकर देशपांडे यांचा हा प्रयत्न नक्कीच वेगळा व
स्वागतार्ह आहे. देशपांडे एक वृत्तसंपादक तर आहेतच; पण हे पुस्तक केवळ हौस म्हणून
लिहिणार्‍या लेखकांत ते नक्कीच मोडत नाहीत. संरक्षण विषयावर लिहिण्याचे योग्य प्रशिक्षण
घेतलेल्या काही मोजक्या मराठी वृत्तपत्र व्यावसायिकांपैकी ते एक आहेत. कदाचित याच
कारणाने एक सामान्य वाचक म्हणून व एक सैनिक म्हणूनही माझ्या बर्‍याच अपेक्षा या पुस्तकाने
पूर्ण केल्या आहेत.

सर्वच युद्धकथा रम्य असतात असे नसते. यासाठी कथांची निवड योग्य असावी लागते. लेखकाने
निवडलेल्या बर्‍याच कथा, या कसोटीवर, खर्‍या उतरतात. पण ‘ते चार हवाई वीर’ व ‘वीराग्रणी
रेहमत’ची निवड जरा खटकते. कारगिल-युद्धात हवाई दलाचा महत्त्वाचा वाटा होता. पण
त्यांच्या कामाची प्रातिनिधिक दखल घेणारी ही कथा नव्हे. कारगिलमधील युद्धात सैन्यदलाचा
इतिहास वैयक्तिक शौर्याचे महत्त्व दाखवते; तर हवाई दलाचे यश हे एका कुशल संघाचे एकत्रित
यश आहे. या बाबीची योग्य पोच या कथांत नाही.

‘वीराग्रणी रेहमत’चा समावेश रेहमत केवळ मुसलमान होता म्हणून लेखकाने केला असावा,
असे वाटते. सैन्य ही या देशातील एकमेव खर्‍या अर्थाने सेक्युलर संस्था आहे. पण ते
बिंबवण्यासाठी लेखकाचा हा प्रयत्न निदान एका सैनिकाला तरी रुचणार नाही. का कोण जाणे;
पण या प्रकरणाला सुप्रसिद्ध युद्धपट ‘बॉर्डर’च्या पटकथेचा वास येतो.

पुस्तकात बर्‍याच ठिकाणी मुद्राराक्षसाने आपला इअंगा दाखवला आहे; पण त्या निर्मितीतील त्रुटींना
लेखकाला पूर्णत: जबाबदार धरता येणार नाही. असे असले तरी मजकुरातील तीन-चार त्रुटी
जाणवल्या. पान ४२वर मेजर अधिकारी मेलनाइज्ड युनिटमधून ‘डिटेंचमेंट’ म्हणून आले असा
उल्लेख आहे. तो शब्द ‘डिटेचमेंट’ नसून ‘अॅटॅचमेंट’ हवा होता. पान ५२मध्ये हत्याराचे नाव
‘इन्सा’ दिले आहे; ते ‘इन्सास’ असायला हवे. तीन शिलेदारच्या सुरुवातीला व नंतर त्या पूर्ण
प्रकरणात एका टापूचा उल्लेख ‘लोने’ हिल असा लेखकाने केला आहे. इअंग्रजी भाषेच्या
उच्चार-शास्त्रातील कमकुवतपणामुळे ही त्रुटी आली असावी. इअंग्रजी स्पेलिंग रुश्ठ्ठद्ग याचा
उच्चार ‘लोन’ म्हणजे एकला, एकटा असा आहे. या टापूत काही काळ राहिल्याने हे लक्षात
आले; अन्यथा हे लक्षात येणे अवघडच आहे. पान ९१वर श्रीनगरमधील ११ कोअर असा
उल्लेख आहे; तो चुकीचा आहे. श्रीनगरला १५ कोअर आहे. ११ कोअर आसपासही नाही व
त्यामुळे पुढेमागे हे पुस्तक वाचणार्‍याची मोठी गफलत होण्याची शक्यता आहे.

पुस्तकाची निर्मिती चांगल्या दर्जाची आहे. रेखाचित्रं योग्य व सुबक आहेत; पण नकाशांची
कमतरता खटकली. प्रत्येक प्रकरणात त्याला पूरक नकाशा असता, तर आणखी मजा आली
असती. मुखपृष्ठ व मलपृष्ठाची मांडणी आकर्षक आहे, पण दोन्ही ठिकाणी एका अमेरिकन
सैनिकाचे ‘एम-१६’ (रू-१६) रायफल घेतलेले चित्र वापरण्याएएवजी अस्सल भारतीय
जवानाचेच चित्र वापरायला हवे होते.

प्रत्येक लेखनप्रयत्नात काही कमी-जास्त असणे स्वाभाविकच आहे. पण योग्य वेळी, योग्य
मोबदल्यात एक वेगळे, सुरेख व दर्जेदार पुस्तक वाचकांना देण्याचा लेखक-प्रकाशकांचा हा
प्रयत्न निश्चितच कोWतुकास्पद आहे.


Reader Comments:

Annonymous writes on Wed May 22 16:08:22 2002:
Write your comments on the book here and click on "Add My Comments".

Write your review for this book


Similar books:
  रणसंग्राम
   महानायक
   रणांगण (नाटक)
   १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर
   वॉर्सा ते हिरोशिमा
   डोमेल ते कारगिल
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.