Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


ओवीबद्ध ज्ञानभक्तियोग
Author: चारुशीला वडगावकर
Publisher: परममित्र पब्लिकेशन्स
Add to Shopping Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~50 Pages, R100)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
सध्याचे आपले आयुष्य अत्यंत दगदगीचे आणि तणावाचे झाले आहे. त्यातच आयुष्यात घडणार्‍या अनेक ताण-तणाव, व्याप सांभाळत अनेक संकटांशी सामना करत प्रत्येक जण जीवन जगत असतो. या प्रवासात आयुष्याला अध्यात्माची अनुभूती मिळाली तर जगणे सुसह्य तर होतेच पण आयुष्याकडे पाहण्याचा एक नवीन दृष्टिकोन मिळण्यास निश्चितच मदत होते. आयुष्याचा हा खडतर प्रवास काही अंशी सुसह्य करण्याचा प्रयत्न चारुशीला वडगावकर यांनी लिहिलेल्या 'ओवीबद्ध ज्ञानभक्तियोग' या पुस्तकातून निश्चितपणे साध्य होऊ शकतो.
हे पुस्तक म्हणजे लेखिका चारुशीला वडगावकर यांनी संपूर्ण वैदिक तत्त्वज्ञान सोप्या ओवीबद्ध मराठी भाषेतून लिहून काढलेली पोथीच आहे. अमृत नवनीत, वैराग्यवल्ली आणि ज्ञानविज्ञानवल्ली अशा तीन प्रकरणांतून ज्ञानभक्तियोग पुस्तक सिद्ध झाले आहे. या छोटेखानी पुस्तिकेतून अध्यात्म आणि परमार्थ यांचा मेळ कसा घालता येईल, याचे उत्तम मार्गदर्शन या पुस्तकातून होते. गीतादी उपनिषदे आणि इतर आध्यात्मिक ग्रंथ यात मांडलेले विचार यात मांडले आहेत. प्रथम गद्य आणि नंतर ओवीबद्ध काव्य अशी या पुस्तिकेची मांडणी आहे.
शिव आणि नारायण अर्थात विष्णू. या दोन्ही दैवतांच्या दिव्यत्वाचे दर्शन या पुस्तिकेतून वाचकाला घडते. अध्यात्मासारखा गहन विषय त्यांनी अत्यंत सोप्या सुलभ भाषेतून मांडला आहे. त्यामुळे या विषयाचे सर्वांना आकलन होऊ शकेल याबद्दल खात्री आहे. या पुस्तकामध्ये मुमुक्ष ते सिद्ध प्रवास, सिद्ध लक्षणे व वैराग्य म्हणजे काय याचे नेमके वर्णन लेखिकेने केले आहे. अध्यात्मातील मुमुक्षु ते सिद्ध या प्रवासातील साध चतुष्यसंपत्ती, चंकोशापासून ते शेवटच्या ओमकारापर्यंत शास्त्रशुद्ध विवेचन सोप्या शब्दांत लेखिकेने केले आहे. रुक्मिणीचे अध्यात्मरुप, शिवशक्ती, माया-ब्रह्म यांचे कथनही अतिश सुंदर आहे. अध्यात्मासारख्या जटील विषयावर इतके सहज, सोपे लिखाण केल्याबद्दल लेखिकेचे अभिनंदन. आपल्याला हे लिखाण गुरुंच्या कृपेमुळे सुचले आहे, असे लेखिकेने जरी नमूद केले असले तरी, पुस्तक वाचताना लेखिकेच्या अध्यात्मिक व्यासंगाची प्रचिती आल्याशिवाय राहत नाही. लेखिका चारुशीला वडगावकर यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून निर्मिती झालेल्या या पुस्तकाला दिवंगत ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर व विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर यांची प्रस्तावना आहे.
-- अमिता बडे, म. टा. ज्यून १५, २०१४
======================
संसाराचा व्याप सांभाळत अनेक संकटांशी सामना करीत प्रत्येक जण जीवन जगताना दिसतो. या प्रवासात कुठेतरी आध्यात्मिक आधार जर असला तर जगणे सुसह्य होते. या वाटेवर 'ओवीबद्ध ज्ञानभक्तियोग म्हणजे निश्चितच एक दीपस्तंभ आहे. एवढ्या देखण्या पद्धतीने या पुस्तिकेची श्रीमंत थाटाची निर्मिती केलीय ती आजकाल अभावाने दिसते.
लेखिका चारुशीला वडगावकर, संपूर्ण वैदिक तत्त्वज्ञान (अध्यात्म) सोप्या ओवीबद्ध मराठी भाषेत असलेल्या या पोथीस विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर व ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर यांच्या प्रस्तावना लाभल्या आहेत. या पोथीत मुमुक्षु ते सिद्ध प्रवास, सिद्ध लक्षणे व वैराग्य म्हणजे काय याचे सुंदर वर्णन आहे. अध्यात्मातील मुमुक्षु ते सिद्ध या प्रवासातील साधन चतुष्टयसंपत्ती, पंचकोशापासून ते शेवटच्या ॐकारापर्यंत शास्त्रशुद्ध विवेचन सोप्या भाषेत आले आहे. रुक्मिणीचे अध्यात्मरूप, शिवशक्ती, माया-ब्रह्म याचे अतिमनोहर कथन केले आहे. पाच समासांपैकी धर्मवल्लीमध्ये तर संपूर्ण अध्यात्म सामावलेले आहे.
विद्वान रामदासी मकरंदबुवा सुमंत यांच्या हस्ते या पोथीचे प्रकाशन झाले व त्यांनी विद्वत्तापूर्ण व भक्तिरसयुक्त मधुर असे 'ज्ञानभक्तियोग या पोथीवर प्रवचन केले. ते म्हणाले की, ही पोथी म्हणजे ईश्वरी प्रसाद आहे. आजच्या काळाची गरज आहे की मुमुक्षु, साधक व सामान्य श्रद्धावानाने ही पोथी वाचावी. हा खरा ज्ञानदिवा आहे. ही प्रासादिक पोथी सर्वांना सत्य मार्ग दाखवणारी, त्याच्यातील धोके सांगणारी व मानसिकतेच्या उंचीवर नेणारी, व्यक्तिमत्त्वास प्रगल्भ करणारी आहे. भाविकांसाठी एक संग्राह्य पोथी दिमाखात प्रसिध्द झाली आहे.
"सामना" १५ ज्यून २०१४


Maharashtra Times Review

Write your review for this book

Other works of चारुशीला वडगावकर
   ज्ञप्ति उन्मेष - भक्ताचे भावाविष्कार

Similar books:
  धार्मिक
   समर्थ रामदास विवेक दर्शन
   श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत
   श्रीगुरुचरित्र ( मोठा टाइप )
   श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी
   देवपूजा अशी करा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.