Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


ऐक सखे
Author: व. पु. काळे
Publisher: मेहता प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.31 $3.44 20% OFF ( ~180 Pages, R140)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
वसंत पुरुषोत्तम काळे यांचे हे पंचविसावे पुस्तक. एका निराळ्या पद्धतीने छापलेले, गोष्टीतून गोष्ट सांगत जाणारे, 'अरेबियन नाईट्स' सारखे त्याचे स्वरूप आहे.
वपुंनी कादंबरी लिहिली, नाटक लिहिले, आत्मवृत्तपर व चरित्रात्मक लेखनही केले. पण त्यांचा खरा पिंड कथाकाराचा, याहीपेक्षा कथाकथनकाराचा आहे. साहित्याच्या या प्रकारात त्यांच्या शक्ती रसरसून येतात. त्यांच्या कथा अर्थवाही व भावनाप्रधान आहेत पण त्यांचे कथाकथन मात्र एकदम रसरशीत आणि चैतन्यदायी आहे. त्यात त्यांचे शब्द काही खास ढंगाने, काही खास जिव्हाळ्याने, कधी आद्रतेने, तर कधी उन्मादाने नवे रूप धारण करतात. त्यातली माणसेही कोणी असामान्य नाहीत. अवतीभोवती असणार्‍या लहान माणसांचे मोठेपण आणि मोठ्या माणसांचे लहानपण हेच त्यांच्या लेखनात सापडते. त्यांच्या लेखनात सहजता आहे, सौदर्य आहे, तोरा आहे .....
Reader Comments:

RAMAN D. PANDIT writes on Thu Apr 27 11:46:31 2017:
I READ THIS BOOK. I LIKE IT NICE . I HEARTLY CONGRATES TO YOU.

Write your review for this book

Other works of व. पु. काळे
   पार्टनर
   वपुर्झा
   सखी
   ही वाट एकटीची
   आपण सारे अर्जुन

Similar books:
  कथासंग्रह
   बटाट्याची चाळ
   तार्‍यांचे बेट
   चिमणरावांचे चर्‍हाट
   अघळ पघळ
   मिरासदारी - द. मा. मिरासदारांच्या निवडक कथा
   More ...  
  कल्पित
   कोसला
   आवर्तन
   काजळमाया
   मंजुळा
   एकेक पान गळावया
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.