Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


इन्शा अल्लाह
Author: अभिराम भडकमकर
Publisher: राजहंस प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $10.66 $8.52 20% OFF ( ~325 Pages, R350)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
दारिद्र्यात पिचत असलेली मुस्लीम वस्ती. पैशाचा अभाव, शिक्षणाचा अभाव! अज्ञान, अस्वच्छता, व्यसनाधीनता यांनी ग्रस्त जीवन. एके दिवशी ती वस्ती ढवळून निघाली. वस्तीतल्या पोरांची धरपकड झाली. जुनैद घरी आलाच नाही, पकडलेल्या पोरांमध्येही तो नव्हता. कॉलेजमध्ये शिकणारा सरळ मुलगा! अभ्यासू, कविताप्रेमी! का झालं असं? का?
======
मनोगत
कोल्हापूरच्या टाकाळा परिसरात माझं सगळं बालपण गेलं. कॉलेजचीही दोन वर्ष. त्यामुळे इथे बहुसंख्येनं बोलली जाणारी बागवानी' भाषा ही माझी दुसरी मातृभाषाच होऊन बसली. गाव सुटलं तरी मैत्र, संबंध तसेच होते. भेटीगाठी, सुखदु:खात साथ होतीच.
पण या लिखाणाच्या निमित्तानं मी पुन्हा एकदा मनातल्या मनात टाकाळ्यावर जगून घेतलं.
जे लिहिलंय, ते सगळंच माझं किंवा माझंसुद्धा आहे. आपण आपले 'मी आणि माझे' किती विस्तारतो, त्यावरही बरंच अवलंबून असतं नाही का? म्हणूनच गेल्या काही वर्षांच्या अंत:प्रवाहाला अशी वाट मिळत गेली असावी. आणि अंतरंगातल्या या लाटांना ठोस साहित्यकृतीचा आकार येत असताना, विचार अथवा भावनांचा लंबक कुठल्याही एका टोकाला जात नाहिये ना याची कायम तळमळीनं दक्षता घेणारे श्री. दिलीप माजगावकर आणि कादंबरीच्या प्रक्रियेत आणि एरवीसुद्धा आशय आणि मांडणी यांसंदर्भात सतत मार्गदर्शन करणार्‍या विनयाताई खडपेकर यांचे आभार व्यक्त केल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही.
कादंबरीच्या पहिल्या खर्‍यांचे वाचक ज्येष्ठ नाटककार श्रीपाद जोशी, मित्रवर्य सुनिल गोडसे, जयंत गाडगीळ आणि भूषण गगराणी यांचा मी आभारी आहे.
नाटककार मित्र इरफान मुजावरनं तर कुराणशरिफची प्रतच पाठवून दिली आणि त्याबाबत मोलाची चर्चाही केली. इरफान, ड. नितीन आपटे, सलिम मुल्ला, असलम बागवान, लियाकत बारगीर या मित्रांचा मी वारंवार फोन करून केलेला छळ त्यांनी गोडच मानून घेतला. मुखपृष्ठावरील छायाचित्र श्रेयश गुरुदास मोहिते या कोल्हापूरच्या तरुण रंगकर्मी मित्रानं काढलं आहे. फोटोतील चेहरा सलिम मुल्लाच आहे. ते दोघे दिल्ली फिरताना सहज म्हणून काढलेला हा फोटो मला फारच अर्थपूर्ण वाटला. तो त्यांनी वापरण्यासाठी दिला, याबद्दल त्यांचेही मनापासून आभार. मुखपृष्ठावरील सुलेखन श्री. बाबू उडुपी यांनी केले आहे. विषयाला अत्यंत साजेशा सुलेखनाबद्दल त्यांना मन:पूर्वक धन्यवाद. कादंबरीचा शब्द न शब्द तपासण्याचं अत्यंत किचकट काम उत्साह व आपलेपणानं करण्यार्‍या आरती घारे, अक्षरजुळणीकार संतोष गायकवाड यांचे तसेच राजहंस प्रकाशनच्या तृप्ती देशपांडे, सारिका भामे यांचेही मनापासून आभार व्यक्त करतो.
- अभिराम भडकमकर

Other Links:

Write your review for this book

Other works of अभिराम भडकमकर
   अॅट एनी कॉस्ट
   चुडैल
   ज्याचा त्याचा प्रश्न
   असा बालगंधर्व
   देहभान

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.