Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


देवरस पर्व
Author: विराग पाचपोर
Publisher: स्नेहल प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~230 Pages, R250)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
रा.स्व. संघाच्या इतिहासातील देवरस पर्व
आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बलाढ्य सामाजिक संघटन म्हणून भारतात आणि जगातही मान्यता पावला आहे. संघाच्या - विचारांना वाहून घेतलेले लोक आज देशाचे आणि अनेक राज्यांचे शासनतंत्र सांभाळत आहेत. त्यामुळे संघावर जसा स्तुतीचा वर्षाव होत आहे तसेच विविध मार्गांनी आघात देखील होत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत संघ अशा एका वळणावर येऊन पोहचला आहे की जेथे बाळासाहेब देवरस या द्रष्टया -नेत्याच्या विचारांची कास धरण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. संघाच्या नेतृत्वाने त्यांच्या विचारांचा हा ठेवा पुढील पिढीला देणे गरजेचे झाले आहे. कारण | - बाळासाहेबांचे हे मूलगामी विचार आणि त्या विचारांच्या मुळाशी असणारे प्रमुख तत्व "आपला देश सामर्थ्यवान व्हावा आणि हिंदू समाज संघटीत व्हावा' हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी बाळासाहेबांच्या जीवनाचे आणि विचारांचे पुन्हा-पुन्हा अध्ययन, अनुशीलन आणि अनुसरण करण्याची गरज आहे. असे झाले तरच हिंदू तत्वज्ञान, हिंदू विचार, हिंदू - राष्ट्र आणि हिंदू राष्ट्रीयता यांना उज्ज्वल भविष्यकाळ येईल.
अनुक्रमणिका
लेखकाचे मनोगत
कृतज्ञता
१. देवरस घराणे
२. डॉक्टर हेडगेवार यांचा परीसस्पर्श
३. गोळवलकर युग
४. गोळवलकर आणि देवरस
५. कर्मयोगी यतिसम्राट
६. संघतंत्राचे भाष्यकार
७. ज्योतीने तेजाची आरती
८. कसोटीचे दशक
९. सरसंघचालक बाळासाहेब
१०. आणीबाणीची अग्निपरीक्षा
११. संघर्षाची यशोगाथा
१२. उत्तुंग झेप
१३. राजकीय परिपक्वतेचे दर्शन
१४. अस्वस्थ दशकातील बहुमोल मार्गदर्शन
१५. आत्मविलोपी बाळासाहेब
१६. काळावर ठसा उमटविणारा नेता
संदर्भ सूची

Other Links:

Write your review for this book


Similar books:
  राजकीय
   मुंबई, दिनांक:
   ५५ कोटींचे बळी
   मी अत्रे बोलतोय
   झाडाझडती
   ताम्रपट
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.