Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


घालमेल
Author: ज्योत्स्ना देवधर
Publisher: निशिगंधा प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $7.31 $5.84 20% OFF ( ~150 Pages, R240) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"ज्योत्स्ना देवधर या लेखिकेचा घालमेल हा कथासंग्रह खरोखर वाचनीय झाला आहे. मानवी भाव-भावना रुपयांच्या मूल्यापेक्षा फार वेगवेगळ्या असतात. राग, लोभ, मोह, माया, शरीरसंबंधाची इच्छा कालातीत आहे. मानवी भावनांचे सशक्त प्रकटीकरण म्हणजे ज्योत्स्ना देवधर यांचा घालमेल हा कथासंग्रह.
पहिल्याच घालमेल या कथेत कथानायिका अनिता हिची घालमेल ही प्रत्येक सापत्य विधवेची घालमेल आहे. वाचकांना वाचता वाचता अंतर्मुख करील अशी ही कथा. लक्षात राहील
अशी आणखी एक आजी आणि नातवाची कथा याचि जन्मी. कर्तृत्ववान आजी नातवाला नकोशी होते. का? ती त्याला झाकोळतेय? तिचा मुलगा मरून गेलाय. सून दुसरे लग्न करून निघून गेलीय. आजीचे यजमान, मुलाचे आजोबा स्वर्गवासी झालेयत. घरात ही दोघंच. आजीला नातू फार हवाय, पण नातवाला तिच्या सहवासाचं ओझं वाटू लागलं आहे. आजीच्या डोक्यावर वयोपरत्वे परिणाम झाला आहे आणि सायकिऑट्रिक ट्रीटमेंटसाठी तो आजीला डॉ. आनंद वीरकर यांच्याकडे घेऊन येतो. नातवाने तर स्पष्ट शब्दांत सांगून टाकले आहे, आजीला पूर्ण बरं वाटल्याशिवाय घरी पाठवू नका. पैशाला कमी नाही. आजीला होणार्‍या मरणप्राय दु:खाची कल्पना वाचक करू शकतात.
एका शाळेत शिकणार्‍या, नुकतीच छाती येऊ लागलेल्या मुलीची कथा आपल्याला अस्वस्थ करून सोडेल. आपला नसलेला उपरा बाप कसा असह्य होतो ती वेदना उरात डुचमळेल. जेव्हा कथा नायिकेची व्यथा वाचकाची स्वत:ची व्यथा बनते तेव्हा ते खर्‍या अर्थाने लेखकाचे यश असते. ज्योत्स्ना देवधर या बाबतीत यशस्वी लेखिका नक्कीच आहेत.
'सरोगेट मदर'वरही त्या काळात बाईंनी कथा लिहावी याचे नवल वाटते. स्त्री-पुरुष तुलनेत संकटकाळी स्त्रीचा कस अधिक लागतो. ती संघर्ष अंगावर नव्हे, तर प्रसंगी शिंगावरही घेते, असा सूर लेखिकेच्या मनातून कागदावर उतरतो तेव्हा स्त्री वाचक नक्कीच सुखावतील अन पुरुषवाचक विचारमग्न होतील.
घालमेल, रेट, प्राक्तन, सोबत, मी ही अशी, मुंगळे, पाच दिवस, बेरीज, याचि जन्मी, राही, अंकुर, अडचण, अब्रू, डिसेक्शन, कमल अशा स्त्रीप्रधान कथांचा हा नजराणा आहे. ज्योत्स्ना देवधर यांची भाषा अलंकारिक नाही. ती हृदयाला सहज स्पर्श करणारी आहे. सोपे लिहिणे अति अवघड असते, पण तेच मग मनात, आत आत झिरपते, हे का मी रसिकांना वेगळं सांगायला हवं? या जीवनस्पर्शी कथा वाचून आपण नक्की संपन्न व्हाल.
-- डॉ. विजया वाड, सामना ऑनलाईन, १९ ऑक्टोबर २०१९

Other Links:

Write your review for this book

Other works of ज्योत्स्ना देवधर
   एरियल
   घरगंगेच्या काठी
   धुम्मस
   फुंकर
   नकोशी

Similar books:
  कथासंग्रह
   तार्‍यांचे बेट
   बटाट्याची चाळ
   निवडक चि. त्र्यं. खानोलकर
   चिमणरावांचे चर्‍हाट
   सह्याद्रीच्या पायथ्याशी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.