Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


सांजभयाच्या साजणी
Author: ग्रेस
Publisher: पॉप्युलर प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~210 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
ई-सकाळ रविवार ७ मे २००६
सांजसमयीच्या काठावरची कविता

ग्रेस यांच्या अनवट शैलीतील कवितांनी सांजसमयीच्या गूढरम्य वातावरणातला एकांत मराठी रसिकांना चांगलाच परिचित करून दिला आहे. "संध्याकाळच्या कविता'मधून सांजसमयीच्या एकांताशी एकतान झाल्यावर जागृत होणार्‍या संवेदनांचे ध्वनी ग्रेस यांनी पहिल्यांदा ऐकवले. या ध्वनींचा "सांजभयाच्या साजणी'पर्यंत प्रवास झाला आहे. .......
..... ग्रेस यांच्या कवितेभोवती गूढतेचे वलय आहे. मुळातच "अनवट बीज संभवा'ची अशी ही कविता स्वतंत्र अशा काव्यभाषेमुळे, प्रतीक- प्रतिमांच्या अपारंपरिक विश्वामुळे दुर्बोध वाटू लागते. धुक्याची तलम ओढणी चेहर्‍यावर ओढून बसलेल्या सुंदर तरुणीसारखी ही कविता असते. "सांजभयाची साजणी'मधील कविताही याला अपवाद नाही.

"संध्याकाळ' आणि "आई' ही कधी प्रतीक, कधी प्रतिमा, तर कधी रूपक बनून ग्रेस यांच्या कवितेत अवतरतात. जोगी, घोडा, रथ, फकीर, कुंती, कर्ण, ऊर्मिला, सती, देऊळ ही भारतीय संस्कृतीतील प्रतीकेही अपारंपरिक होऊन ग्रेसना भेटतात. अशा वेळी "ग्रेसची आई' एकदम समस्त स्त्रीपणाचेच प्रतीक होऊन जाते. त्यामुळेच या कवितेच्या वाटेला जाताना शब्दांतून अर्थाचे धागे सोडवता येत नाहीत; त्यासाठी संवेदनेच्या पाळण्यात आपल्या रसिकतेला जोजवावे लागते.

या कवितेला अर्थ विचारायचा नाही, त्यातील शब्दकला, लय, प्रतिमांचा तोल, आर्तता यातून अनुभव भोगत जावे लागते.

- संतोष शेणई

Write your review for this book

Other works of ग्रेस
   मितवा
   बाई ! जोगियापुरुष
   ओल्या वेळूची बासरी
   राजपुत्र आणि डार्लिंग
   मृगजळाचे बांधकाम

Similar books:
  गीत
   रंग माझा वेगळा
   विशाखा
   चांदणवेल
   तृणपर्णे
   रसयात्रा - कुसुमाग्रज
   More ...  
  काव्य
   झेंडूची फुले
   एल्गार
   बोलगाणी
   रानातल्या कविता
   बोरकरांची समग्र कविता खंड २
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.