Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


दुबई
Author: प्रणय गुप्ते
Publisher: मेनका प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $9.9 $7.92 20% OFF ( ~230 Pages, R325)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
वैराण वाळवंटाचं जागतिक दर्जाच्या महानगरात रूपांतर घडवून आणण्याची किमया दुबईनं अवघ्या दोन दशकांत करून दाखवली आहे. जगभरातल्या दोनशे देशांचे नागरिक आज दुबईव अमिरातीत गुण्यागोविंदानं नांदताहेत. दुबईच्या वैभवात भर घालताहेत. कशी घडली ही किमया?
मुक्त व्यापाराचं महत्त्व सर्वप्रथम ओळखलं ते दुबईनं. तेही शतकभरापूर्वी. जेव्हा मुक्त आर्थिक व्यापार क्षेत्र अशा संद्न्याही कुणास माहिती नव्हत्या, तेव्हा दुबईतल्या राज्यकत्यांनी मुक्त व्यापारास चालना दिली. तेलाच्या शोधानंतर तेलाच्या निर्यातीतून मिळणारा पैसा दुबईच्या विकासासाठीच वापरला. त्यातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. त्यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान व तज्ज्ञ जगभरातून मायदेशात आणले. कट्टर धार्मिकतेस फाटा देत सर्व धर्मीयांना सामावून घेत विकासाच्या वाटेवर खंबीरपणे वाटचाल केली.
दूरदृष्टी, खंबीर नेतृत्व, निर्णयांची कठोर अंमलबजावणी आणि परिवर्तनासाठी आवश्यक तो मोकळेपणा या सर्वांच्या बळावर आज दुबईनं आपला 'ब्रड' निर्माण केला आहे. एखाद्या संपन्न देशाची उभारणी कशी करावी याचा वस्तुपाठच दुबईच्या राज्यकत्यांनी घालून दिला आहे. त्याचीच ही संक्षिप्त ओळख...

Write your review for this book

Other works of प्रणय गुप्ते
   मदर इंडिया

Similar books:
  प्रवास
   अपूर्वाई
   पृथ्वी प्रदक्षिणा आणि साहसी प्रवास
   पूर्वरंग
   जावे त्यांच्या देशा
   पाकिस्ताननामा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.