Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


निवडुंगावर उमललं फूल
Author: विनीता महाजनी
Publisher: ------------------------
Add to Shopping Cart
Price: $5.99 $4.79 20% OFF ( ~130 Pages, R175) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
मनोगत
लग्न झाल्यानंतर विजयच्या-माझ्या पतीच्या आजोळी-शेंबेकर कुटुंबात वावरताना त्या कुटुंबाचे जे काही ठळक विशेष जाणवत होते त्यातील एक वैशिष्टयपूर्ण आणि कुतूहल वाढवणारी गोष्ट म्हणजे कै. दादांच्या-आजोबांच्या-फोटोला नियमितपणे घातलेला ताज्या फुलांचा हार ! भल्यामोठ्या ताटात प्राजक्तीच्या शुभ्रशेंदरी फुलांची अथवा चिमुकल्या जुईच्या फुलांची रास, खोलीभर सुगंध ! फुलांचा हार गुंफणं व कै. दादांच्या फोटोला घालणं हा रोजचा क्रम होता. घरातील मोठ्या स्त्रिया, विशेषत: दादांची कन्या श्रीमती बनुताई हे काम सुनामुलींकडून करून घेत.
त्या भिंतीवरील फोटोतील शुभ्र फेटा बांधलेल्या, करारी नजर व रुबाबदार चेहरा असलेल्या कै. दादांच्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती जे एक धूसर बलय होतं, ते घरातील गप्पांतून हळूहळू स्पष्ट होऊ लागलं होतं. अनेकदा दादांच्या आठवणी काढल्या जात. विलक्षण आदरानं व कौतकानं त्यांच्याविषयी बोललं जाई. या गप्पांतून आणि घरात ऐकलेल्या आठवणीतून 'दादा' म्हणजे पहाडासारखं उत्तुंग, धीरगंभीर व्यक्तिमत्त्व असावं, भल्यामोठ्या कुटुंबावरील एक विशाल छत्र असावं, अशी कल्पना येत होती. आणि एके दिवशी सासूबाईंनी म्हणजे बनुताईंनी विषय काढला व दादांच्या असामान्य व्यक्तिमत्त्वाची स्मृति जतन करण्यासाठी म्हणून त्यांचं चरित्र मी लिहावं, अशी कल्पना बोलून दाखवली.
- विनीता महाजनी

Write your review for this book

Other works of विनीता महाजनी
   श्याम - झूल
   कलश
   मृगनयनी मनस्विनी ऑड्री हेपबर्न
   मून रिव्हर ऑड्री हेपबर्न
   गंधवती

Similar books:
  व्यक्तिपरिचय
   दाद
   वपुर्झा
   कोल्हापुरी साज
   गोकर्णीची फुले
   चिअर्स
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.