Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


एखादे पान एखादे फूल
Author: वि. वा. शिरवाडकर
Publisher: देशमुख आणि कंपनी प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~121 Pages, R100) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
या पुस्तकात लेखकानं आपल्या काही प्रिय आदरणीय व्यक्तींना 'एखादं पान एखादं फूल' वाहून आपलं उत्कट आत्मीयत्व त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं आहे. इथल्या सर्व व्यक्तींची इयत्ता सारखी नाही तसेच त्यांच्याशी असलेले लेखकाचे नाते एक प्रकारचे नाही. शेक्सपीयरसारखा जागतिक पातळीवरचा श्रेष्ठ नाटककार किंवा आपल्या जीवनवेधी चिंतनाने आकाशायेव्हढा झालेला तुकाराम जसा येथे आहे तसे केशवसुत, बालकवी, माधवे ज्यूलीयन यांच्यासारखे समानशील काव्यधर्मीही आहेत. थोर जीवनसाधक पांडुरंगशास्त्री आठवले, तपस्वी साहित्यकार खांडेकर तसेच साहित्य विश्वातले जिवलग सुहृद येथे आहेत, थोर सामाजिक कार्यकर्ते आहेत तसे व्यक्तिगत जीवनात जवळिक साधलेले स्नेही आहेत. काही नामवंत आहेत, काही अनाम आहेत तर एका क्षणात जीवनभराची कमाई समाजकार्यासाठी देऊन टाकणारे एखादे साईखेडकरसुद्धा आहेत. व्यक्तींप्रमाणे गरिबांचे मायपोट असणारे मुंबईसारखे महानगरही लेखकाच्या स्नेह कक्षेत आलेले आहे.
सहृदय स्नेहभाव, माणुसकीचा जिव्हाळा आणि चिंतनशील सामाजिक जाणीव यांच्या स्पर्शामुळे या पानफुलांना चित्रदर्शी वेधकता आणि अनोखे चैतन्य लाभले आहे.

Reader Comments:

Ashish Khandekar writes on Mon Jan 2 14:20:31 2017:
On my work I need to this book 'akhade pan akhade ful

Write your review for this book

Other works of वि. वा. शिरवाडकर
   कौंतेय
   नटसम्राट
   वाटेवरच्या सावल्या
   किमयागार
   बारा कथा

Similar books:
  लेख
   दाद
   गजाआडील दिवस
   गणगोत
   पुरचुंडी
   हसवणूक
   More ...  
  व्यक्तिचित्र
   व्यक्ती आणि वल्ली
   खिल्ली
   आपुलकी
   असा मी असामी
   सोयरे सकळ
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.