Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


प्रेमा तुझा रंग कसा
Author: वसंत कानेटकर
Publisher: पॉप्युलर प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~114 Pages, R100)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"पहिल्या उत्कट, आंधळ्या ओढीचा गुलाबी रंग, नंतरच्या रुसण्या-रागावण्याचा लाल रंग, पुढच्या कडू भांडणांचा काळा रंग- सारे प्रेमाचेच रंग! अनुराग, राग, विरह, कलह - या सार्‍या प्रेमाच्याच अटळ अवस्था! प्रेम ही मोठी उदात्त भावना खरीच, पण तिला विवाहाचं व्यवहारी रूप आलं की अनेक विसंगती प्रगट होतात ....
उदात्तातील विसंगती - जे 'मोठं' त्याचं 'खोटेपण' म्हणजे विनोदी लेखणीच्या चेष्टांना भरपूर अवसर देणारं आंगणच!
प्रा. वसंत कानेटकरांनी आपल्या पहिल्या विनोदी नाटकासाठी प्रेमाच्या बदलत्या रंगाचा विषय निवडण्यात अव्वल दर्जाची प्रतिभा व्यक्त केली आहे. विषयाची चतुर निवड केली की नाटककाराने अर्धी लढाई जिंकली असे म्हणतात. बाकीची अर्धी जिंकण्याची जरुरी असते, अवश्य ती रंगत साधून विषय खेळवण्याची. हे चातुर्यही प्रा. वसंत कानेटकर यांनी भरपूर दाखवलं आहे. फार्सच्या सरहद्दीला अधून मधून स्पर्श करणार्‍या या नाटकातल्या विनोदगर्भ उपहासाला सहानुभूतीची झालर सतत लागलेली असल्यामुळे ठिकठिकाणी मोठे बहारीचे रंग उसळले आहेत ....
स्त्री पुरुषांच्या आकर्षणाचं आणि प्रीतीचं नाटक जगाच्या रंगभूमीवर सतत चाललेलं आहे आणि चालणार आहे. ते सुरू केव्हा झालं आणि संपणार केव्हा हे सांगता येणार नाही, असा या नाटकाचा संदेश आहे. हा संदेश अशा काही मर्मद्य, रसिक, सहानुभुतीपूर्ण, खेळकर - क्वचित अवखळ शैलीनं रंगविला आहे की त्याची ही हास्यप्रधान नाट्यकृती सुरू केव्हा झाली आणि संपली केव्हा ते 'हशा आणि टाळ्यां'च्या जल्लोषात प्रेक्षकांना कळणार सुद्धा नाही!
- ना. सी. फडके
Reader Comments:

VAISHALI writes on Sat Jun 13 10:27:25 2015:
SWEET STORY

Write your review for this book

Other works of वसंत कानेटकर
   प्रेमाच्या गावा जावे
   हिमालयाची सावली
   शहाण्याला मार शब्दांचा
   बेइमान
   इथे ओशाळला मृत्यू

Similar books:
  सामाजिक
   मुस्लिम मनाचा शोध
   खिल्ली
   धग
   यमुनापर्यटन
   उदकाचिया आर्ती
   More ...  
  समाजचित्र
   नाच ग घुमा
   झाडाझडती
   एक झाड आणि दोन पक्षी
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   चकवा
   More ...  
  नाटक
   लोकनायक
   उरलंसुरलं
   वयम मोठम खोटम
   सोन्याचा हंस
   रणांगण (नाटक)
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.