Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


गोष्टी देशांतरीच्या
Author: वसंत बापट
Publisher: साधना प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~112 Pages, R100) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
वसंत बापट यांचे एक आकर्षक प्रवासचिंतन.
अमेरिकेचे, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचे प्रवासवर्णन.
"मुशाफिरेने माणूस माणसाळतो. तो आपला शिकारी स्वार्थ आणि दुष्ट पूर्वग्रह सोडून देतो. जेवढ्या नद्या तो ओलांडतो तेवढ्या खंदकांच्या तो पलिकडे जातो. जेवढ्या राज्यांच्या सीमा तो उल्लंघून जातो तेवढे तट तो मोडून टाकतो. जेवढी क्षितिजे तो छेदतो तेवढ्या त्याच्या शृंखला तुटतात. आणि जेवढ्या शहरागावातून तो रहातो तेवढी नवी दालने त्याच्या वाड्यात उगवतात."
"अनादी कालापासून माणसाची भ्रमंती चाललेलीच आहे. अनंत काल ती तशीच चालणार आहे. विशेषत: अस्वस्थ आत्मे फिरत राहतात. त्यांनाही नकळत काही ना काही शोधत राहतात. त्यातही विचित्र घडते .... एकाकीपणात गजबज भेटते, पण गजबज असूनही माणूस एकाकी असतो.
एक टिचकी मारल्यावर कॅलिडोस्कोप हलतो. आतले रंग, आतल्या रेषा रचतात निराळाच अवकाश. सर्वात मोठी आक्रुती आहे ती मात्र पंचखंड पृथिवी. अखंड अवकाश ...."


Reader Comments:

wanda werger writes on Tue Apr 12 00:40:27 2005:
You stupid people need to learn english

Write your review for this book

Other works of वसंत बापट
   अहा, देश कसा छान
   अनामिकाचे अभंग आणि इतर कविता
   प्रवासाच्या कविता
   शततारका
   सेतू

Similar books:
  प्रवास
   पृथ्वी प्रदक्षिणा आणि साहसी प्रवास
   अपूर्वाई
   जावे त्यांच्या देशा
   पूर्वरंग
   पूर्णिया
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.