Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


गणगोत
Author: पु. ल. देशपांडे
Publisher: मौज प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~202 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"यथा काष्ठं च काष्ठं च समयेता महोदधौ|
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भुतसमागम:|ऽ

वाढत्या वयाबरोबर पुढे पाहण्याऐवजी मन मागेच पाहण्यात रमते.... आयुष्याच्या या प्रवासात कितीतरी माणसे भेटली. नात्याची, बिननात्याची. कुणी पोटापाण्याच्या व्यवसायात भेटली. कुणी मैफिलीत भेटली. कुणाकुणाच्या बैठकीत सामिल होण्याचा योग आला. कुणी प्रवासात भेटले, कुणी शेजारी म्हणून लाभले. कुणी आळीतले आळीकर, कुणी गावातले गावकर. कुणी जवळ आले, कुणी खेचून जवळ घेतले. काहीचे आकर्षण वाढले, काहींचे अचानक कमी झाले. वर्डस्वर्थच्या 'यारो रीव्हिजिटेड"सारखी काही माणसे पुनर्भेटीत निराळीच वाटली. काहीच्या वेव्हलेंग्थ्स पटकन जमल्या, काहीच्या नाही जमल्या. काहीनी कधीही न फेडत्या यणार्‍या ऋणांचा भार अलगद खांद्यावर ठेवला. प्रत्येकाला हे असे कधी जवळीक तर कधी दुरावा अशा हेलकाव्यात तरंगणारे गणगोत लाभतच असते. माणूस कधीही एकटा नसतो. त्याने तसे असू नये. माझे 'गणगोत' फार मोठे आहे. अनिलांनी म्हणल्याप्रमाणे 'इथे सखे नि सोबती कुणी इथे कुणी तिथे!'"
(प्रस्तावनेतून)

केशवराव भोळे, चिंतामणराव कोल्हटकर, रामूभैया दाते इत्यादींचे आपुलकीच्या डोळ्यांनी घडवलेले दर्शन

Reader Comments:

pratima writes on Thu Jun 14 04:30:03 2001:
this book is really fantacstic. this vacation i read it. really p.l. was great writers. we miss great writer. Write your comments on the book here and click on "Add My Comments".

parshuram pardeshi writes on Sat Jul 22 06:57:50 2000:
Write your comments on the book here and click on "Add My Comments". Ilike this book.Ireadmthis book two time.NANDA PRADHAN, RAVSAHEB, SAKHARAM GATNE ITS MY FEVRETS ARTS .BHAI TUM AMAR HO.


Other Links:

Write your review for this book

Other works of पु. ल. देशपांडे
   बटाट्याची चाळ
   अपूर्वाई
   दाद
   पुरचुंडी
   हसवणूक

Similar books:
  लेख
   गजाआडील दिवस
   निवडक ना. सि. फडके
   सर्व सुर्वे
   व्यक्ती आणि वल्ली
   चार शब्द
   More ...  
  व्यक्तिचित्र
   खिल्ली
   आपुलकी
   असा मी असामी
   सोयरे सकळ
   चकवा
   More ...  
  आठवणी
   नाच ग घुमा
   आहे मनोहर तरी ...
   मैत्र
   वपुर्झा
   जावे त्यांच्या देशा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.