Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


सहा सोनेरी पाने
Author: वि. दा. सावरकर
Publisher: मनोरमा प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $12.18 $9.74 20% OFF ( ~500 Pages, R400)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
गेल्या २ हजार ५०० वर्षांचा हिंदुस्थानचा इतिहास सावरकरांनी त्यात ग्रंथित केला आहे. मुसलमानांची देशबाह्य निष्ठा, हा जगातील सर्व देशांचाच सध्या चिंतेचा विषय झाला आहे. १५ व्या शतकातही हा प्रश्न होता.
पुस्तकातील काही उतारे ....
"मुस्लिमांनी पादाक्रांत केलेला स्पेन निर्मुस्लिम कसा झाला?" या उपशीर्षकाखाली या ग्रंथात सावरकर लिहितात, "अनेक वर्षांच्या लढायांनंतर शेवटी इसवी सनाच्या पंधराव्या शतकात स्पॅनिश ख्रिस्त्यांनी मुसलमानी राजसत्तेचा पुरा मोड करून टाकला; परंतु हिंदुस्थानाप्रमाणेच स्पेनमध्येही मुसलमानांच्या हातून जरी राजसत्ता छिनावली गेली होती, तरीही मुसलमानांनी बाटवलेल्या अगणित स्पॅनिश ख्रिस्त्यांवर आणि त्यांच्या वसतीखाली असलेल्या भूक्षेत्रावर मुसलमानांनी जी इस्लामी धर्मसत्ता स्थापलेली होती ती तशीच अबाधित राहिली होती. इतकेच नव्हे, तर स्पॅनिश राष्ट्राला पुढे-मागे दुभंगून टाकण्यासही कारणीभूत होण्याइतकी ती स्फोटक नि भयावह होती. हे संकट ज्यांना डोळयांपुढे धडधडीत दिसत होते आणि मुसलमानांनी पूर्वी केलेल्या धार्मिक अत्याचारांचा संधी सापडताच सूड घेण्यासाठी जे नेहमीच टपलेले असत, त्या स्पॅनिश ख्रिस्त्यांनी मुसलमानी राजसत्तेप्रमाणेच वरील मुसलमानी धर्मसत्तेलाही धुळीला मिळवण्याचा निर्धार केला.''
"स्वतंत्र झालेल्या स्पेनच्या राज्यशासनाने एक निश्चित अवधी ठरवून दिला आणि सार्‍या राज्यभर घोषणा करवली की, या अवधीच्या आत झाडून सार्‍या मुसलमान स्त्री-पुरुषांनी एकतर आपण होऊन ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला पाहिजे, नाहीतर त्यांनी त्या अवधीमध्ये सहकुटुंब सहपरिवार देशाच्या बाहेर नित्याचे निघून गेले पाहिजे; पण जे कोणी मुसलमान त्या अवधीत ख्रिस्तीही होणार नाहीत किंवा देशही सोडणार नाहीत त्या सर्व मुसलमान स्त्री-पुरुषांचा एकजात शिरच्छेद करण्यात येईल !!''
"काय म्हणता ? कोण घोर ही ख्रिस्ती राजाज्ञा ? होय ! पण हेही ध्यानात ठेवा की, स्पेनला जेव्हा मुसलमानांनी जिंकले तेव्हा त्यांनी याहूनही अघोर असे अत्याचार ख्रिस्ती जनतेवर तेथे बळाने धर्मांतर घडवून आणण्यासाठी केलेले होते. त्या वेळी ख्रिस्ती रक्ताचे पाट मार्गोमार्गी मुसलमानांनी वाहवले होते. आज मुसलमानी रक्ताचे पाट मार्गोमार्गी ख्रिस्ती वाहवणार होते. वर दिलेला अवधी संपताच स्पॅनिश ख्रिस्त्यांनी ठिकठिकाणी उठाव करून स्पेनमध्ये उरलेल्या मुसलमानांचे, त्या इस्लामी स्त्री-पुरुषांचे, आबाल-वृद्धांचे सरसकट शिरकाण केले. मुसलमान रक्तात न्हाऊन स्पेनचे ख्रिस्ती चर्च `शुद्ध' झाले ! स्पेन निर्मुस्लिम झाले म्हणून स्पेन `स्पेन' राहिले ! त्याचे `मोरक्को' झाले नाही!"

Write your review for this book

Other works of वि. दा. सावरकर
   माझी जन्मठेप
   १८५७ चे स्वातंत्र्यसमर
   रणशिंग
   तेजस्वी तारे
   हिंदूपदपादशाही

Similar books:
  इतिहास
   मुस्लिम मनाचा शोध
   श्रीमान योगी
   सिंधी साहित्याचा इतिहास
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   कान्होजी आंग्रे
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.