Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


मंत्रमुग्धा
Author: अशोक चिटणीस
Publisher: ग्रंथाली प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~240 Pages, R250)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
मुग्धा चिटणीस चरित्र
अशी पाखरे येती....
'मुग्धा चिटणीस' ह्या नावाचं एक गारुड होतं. मंत्रशक्तीचं सामर्थ्य व वलय ह्या नावाला लाभलेलं होतं. इतिहास विषयाचा अभ्यास करणारी व इतिहास विषयाचे अध्यापन करणारी मुग्धा कशी होती?
फार कमी लोकांना इतिहासाचा विषय बनता येतं. मुग्धानं इतिहास रचला होता. इतिहास घडवला होता. आणि म्हणून असा इतिहास घडवू शकलेल्या मुग्धाची कहाणी चिरस्मरणीय ठरावी, प्रेरक ठरावी यासाठी हे लेखन.
या लेखनात माझी भूमिका कशी आहे? तर पालखीचे भोई असावेत तशी! किंवा डॉ.लागूंच्या भाषेत, प्रांजळपणे सांगायचं झालं तर मी एक लमाण आहे. मुग्धाविषयी मोठ मोठ्या साहित्यिकांनी, दिग्गजांनी तिच्या मैत्रिणींनी तिच्या बद्दल जे काही सांगितलंय ते जसंच्या तसंच तुमच्या ओटीत घालणारी मुग्धाची आई. किंवा एखाद्या मधमाशी सारखी. जी इकडे-तिकडे फुलांवर बसून मधू संचय करते तशी आठवणींचे गंध गोळा करणारी. मुग्धाला जाणून घेणं सोपं नाही. तिचं तंतोतंत वर्णनही अशक्यच. मुग्धा माझ्या मते एक शापित गंधर्व-आत्माच होती. प्रकट व्यापांतून जिनं जगाला सदैव आनंदानंच न्हाऊन घातलं अशी ती एक अद्भूत दिव्यात्मा होती, असामान्य होती. 'जनक-जननी पण सहज आले अंगासी..' अशी भूमिका तिच्या पित्याने केली. मला याचा आनंदच आहे!
मुग्धा वाढत असतांना, विकसित होतांना माझं काय चालू होतं? बी.एड.करणं, मुंबईला एम.ए.च्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणं आणि जे यच्चयावत बायका करतात ते ते सर्व म्हणजे, प्रपंच चालवणं, अतिथी अभ्यागतांचं बघणं. वाचनाचा व्यासंग वाढविणं. आणि जमलं तर थोडं फार लिहिणं, व्याख्यानं देणं वगैरे, चालूच होतं. या सर्व धुमश्चक्रीत मुग्धा वाढत होती. फारच लौकर ती प्रगल्भ होत होती. पुरस्कारांचा, पदकांचा, ढालींचा पराक्रम गाजवीत ती यशोमंदिराच्या पायर्‍या झरझर चढत होती. हे सगळं खूप निगुतीनं, काळजी काट्यानं करणारे तिचे बाबा तिच्या बोटाला धरून चालवीत होते. ते मुख्याध्यापक, मुग्धा विद्यार्थिनी. मुळातच ती लखलखीत हिर्‍यासारखी होती. तिला तिच्या बाबांनी छान पैलू पाडले.
बघता बघता मुग्धा विक्रमी ठरली. या विक्रमी कन्येनं आपल्याला कसं घडवलं, तिला जाणीपूर्वक कसं घडवलं गेलं, हे कुणीतरी सांगणं फार गरजेचं होतं. विशेषत: तिच्या आई-वडिलांनीच सांगणं अधिक योग्य. दरवर्षी तिच्या स्मृतिदिनाला आम्ही उभयता पुस्तक लिहीत असतो. यंदाचं हे पंचविसावं वर्षं. म्हणून ही सत्यनारायणाची आधुनिक पूजा आम्ही घातली आहे. 'तीर्थ प्रसाद' घेऊन रसिकांनी तृप्त व्हावं. शिकू इच्छिणार्‍यांनी या निमित्तानं काही शिकावं हाच उद्देश आहे. प्रेरणेचा ऊर्जा स्रोत ही यातून मिळावा. मुग्धा वाचन वेडी होती. तिचं वाचनावरचं प्रेम आपल्या सर्वांत ही झिरपत राहो, हीच या कहाणीची फलश्रुती आहे. वाचन मात्र चोखंदळ असावं. पालखीचे भोई म्हणा, लमाण म्हणा किंवा मधमाशी म्हणा. मुग्धाबद्दल जे जे उत्कटपणे सांगावेसं वाटत होतं तेच वाटप करीत आलो आहोत.
मुग्धा जगली फक्त ३० वर्ष. एखादा बहावा वृक्ष, फुलांच्या घोसानं लगडलेला पाहून आपण म्हणतो वा. बहावा! मुग्धा अशीच नव्हती काय? आयुष्य किती जगली यापेक्षा कशी जगली हे खूप महत्त्वाचं ठरतं. मृत्यूनंतरही जो जितका काळ आठवणीत राहतो तेवढं त्याचं खरं आयुष्य! यादृष्टीनं मुग्धा चिरंतन आहे. चिरंजीवी आहे. गो.नी.दांडेकर तिला पत्राच्या मायन्यात लिहायचे, 'चिरंजीव चैतन्यमयी'.
ह्याच शब्दानं थांबते. हेच तिचं खरंखुरं स्वरूप. जयंत्या सगळ्यांच्या नाही होत. मुग्धा अशीच जयंती'भाग्याची.
- (सहलेखक) डॉ. शुभा चिटणीस

Write your review for this book

Other works of अशोक चिटणीस
   प्रतिभावंत गीत-संगीतकार यशवंत देव
   संगीतभूषण पं. राम मराठे
   जगावेगळ्या
   आनंदयात्री

Similar books:
  चरित्र
   राजा शिवछत्रपति
   जवाहरलाल नेहरू
   कहाणी लंडनच्या आजीबाईंची
   कान्होजी आंग्रे
   महानायक
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.