Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


बाटलीतल्या राक्षशिणीचं मनोगत
Author: इरावती कर्णिक
Publisher: अक्षर प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.28 $3.42 20% OFF ( ~100 Pages, R125)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
आजची पिढी अशा सरसकट व्याख्येत ज्यांची आपण सहज जुडी करून त्यांच्याविषयी अधिकतर निंदात्मक विधानं करतो. अशा पिढीतील एकेक व्यक्ती निवडून तिच्या आत शिरून ती स्वत:ला कोणते प्रश्न विचारत, आपल्या स्वत:ची अशी जीवनदृष्टी निर्माण करण्यात गुंतलेली आहे, याचा इरावती कर्णिक यांनी या लेखमाला संग्रहातून शोध घेतला आहे. यामध्ये निवडलेल्या व्यक्तींनी धोपट मार्ग नाकारलेला आहे. म्हणून त्यांना का, कशासाठी, का म्हणून असे नाठाळ प्रश्न पडत असतात आणि म्हणूनच ज्यांच्याकडे प्रश्न नसून भरपूर प्रमाणात जुनाट झालेली उत्तरे आहेत, असे पालक त्यांच्याविषयी हताश झालेले असतात. या व अशाच व्यक्ती निवडण्यात लेखिकेची स्वत:ची उदारमतवादी जीवनमूल्य व्यक्त होतात. यातील व्यक्तींपैकी बहुतेकांना लेखिकेने प्रथम वचनी आवाज दिलेला आहे. त्यामुळे त्या अगदी जवळ येतात आणि आपण त्यांच्या एकूण लढाकडे सहृदयतेने बघू शकतो. इथे कुठेही त्यांना पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न नाही. पण, काही उत्तरे प्रश्नातच दडलेली आहेत असे लक्षात येते. लेखिकेची भाषा थेट आणि टवटवीत आहे व लेखांच्या रचनेत कुठेही फाफटपसारा नाही. त्यामुळे लेख वाचायला आपल्याला मजा तर येतेच, पण आपल्याला नव्याने जग कळल्याचा आनंदही मिळतो. अक्षर प्रकाशनने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचे मुखपृष्ठही चांगलेच बोलके आहे.

Write your review for this book


Similar books:
  मानसशास्त्र
   १० फिलगुड फॅक्टर्स
   मनात : मानसशास्त्राची उत्कंठावर्धक रम्य सफर
   मानस-मुद्रा
   आत्मविश्वासाचा कानमंत्र
   देहबोली
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.