Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


कमलाकर सारंग
Author: अनुराधा औरंगाबादकर
Publisher: प्रतीक प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.16 $4.92 20% OFF ( ~200 Pages, R180)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
मराठी रंगभूमी सदैव चैतन्याने सल्लामसलत राहिली, बहरत राहिली आणि खुलून आली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रत्येक टप्प्यावर मराठी रंगभूमीला मिळालेले मनस्वी प्रवासी. कमलाकर सारंग अशाच एका प्रवाशाचं नाव. सारंग यांच्यासारखे नव्या प्रतिभेचे अविष्कार मराठी रंगभूमीने अनुभवले नसते तर? कलेच्या उर्मीसाठी चटके सोसण्याचीच नव्हे तर संपूर्ण आयुष्य पणाला लावण्याची तयारी असलेल्या कमलाकर सारंग यांच्यासारख्या व्यक्ती नसत्या तर? नाट्यप्रेमी कमलाकर सारंग हे पुस्तक वाचताना वाचकांना अस्वस्थ करणो असे अनेक प्रश्न पडतात. प्रश्नांची अस्वस्थ करणारी मालिका आणि प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी वाचकांची सुरू होणारी धडपड, हेच नाट्यप्रेमी कमलाकर सारंग या पुस्तकाचे यश. नाट्यसृष्टीतील आधुनिक टप्प्याचा एक महत्त्वाचा ऐवज प्रतीक प्रकाशनाने या पुस्तकाद्वारे वाचकांकडे सुपूर्द केला आहे. जाणकार पत्रकार, संपादिका अनुराधा औरंगाबादकर यांनी विलक्षण आत्मियतेने कमलाकर सारंग यांचा जीवनपट या पुस्तकात मांडला आहे. हा जीवनपट अस्सल अनुभव देणारा आहे. सखाराम बाईंडर नाटकावरून उठलेले वादळ, त्या वादळाचे परिणाम आणि सारंग यांच्यासारख्या संख्य कलाकारांच्या व्यक्तीगत जीवनावर उठणारे या प्रकारच्या वादळाचे तरंग औरंगाबादकर यांनी सामर्थ्याने मांडले आहेत. कलाकार आणि समज, कला आणि समाज यांच्यातील नातेसंबंध या जीवनपटाच्या निमित्ताने सर्वांसमोर येतात. आधुनिक मराठी रंगभूमी समजून घ्यायची असेल तर कमलाकर सारंग यांना समजून घेतले पाहिजे. त्याकाळी प्रतीक प्रकाशनाने मांडलेला हा पुस्तक प्रपंच. तो अर्थपूर्ण आणि आशयघन आहे, हे निश्चित.

Write your review for this book

Other works of अनुराधा औरंगाबादकर
   मुखवट्याआडचे चेहरे
   अनंताची फुलं
   मला दिसलेला आदिवासींचा आदित्य
   गोंदणगप्पा
   सदाबहार देवआनंद

Similar books:
  व्यक्तिपरिचय
   दाद
   वपुर्झा
   कोल्हापुरी साज
   गोकर्णीची फुले
   चिअर्स
   More ...  
  कला
   घरंदाज गायकी
   जनावनातली रेखाटणें
   चित्राची गोष्ट
   अतरसुगंध
   वैशाखी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.